Yhden­vertaisuus

Nykytaiteen museo Kiasma on kaikkien taidemuseo.

Kiasman yhdenvertaisuus­suunnitelma

23.4.2021

Kiasma on kaikkien taidemuseo, joka huomioi toiminnassaan sekä yleisöjen että taidekentän moninaisuuden. Teemme työtä sen eteen, että sosiaaliset, kulttuuriset, fyysiset, taloudelliset tai alueelliset lähtökohdat eivät muodostuisi esteiksi taiteen kokemiselle.

Opimme jatkuvasti uutta, kuuntelemme palautetta ja korjaamme toimintaamme sen perusteella. Tämä suunnitelma kertoo Kiasman yhdenvertaisuustoimista yleisöjen, ohjelmiston ja kokoelmatoiminnan sekä henkilöstön näkökulmista.

Kansallisgallerian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kiasma on osa Kansallisgalleriaa ja sitoutuu Kansallisgallerian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Tämä merkitsee, että

 1. Olemme kaikkien taidemuseo, jonka toiminnalla on kasvava ja monipuolistuva yleisöpohja.
 2. Ohjelmistomme ja yleisöpalvelumme edistävät ihmisten välistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.
 3. Museomme ja verkkopalvelumme ovat esteettömiä ja saavutettavia sosiaalisesti, fyysisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti.
 4. Huomioimme yhteiskunnan monimuotoistumisen kokoelmatyössä ja ohjelmiston suunnittelussa.
 5. Meillä on nollatoleranssi syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen.
 6. Henkilöstön monitaustaisuus on voimavaramme.
 7. Henkilöstömme edistää työssään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Moninaiset yhteisöt

Yleisöjen ja ympäröivän yhteiskunnan moninaisuus otetaan huomioon Kiasman palvelujen, museokokemuksen ja ohjelmiston suunnittelussa. Haluamme tehdä taiteeseen osallistumisen mahdolliseksi ja mielekkääksi kaikille.

 • Yleisötilamme ovat esteettömät. Museossa on sukupuolineutraaleja wc-tiloja. Lue lisää esteettömyydestä.
 • Haluamme, että kaikilla on Kiasmassa turvallinen olo. Siksi olemme laatineet turvallisemman tilan periaatteet. Tutustu turvallisemman tilan periaatteisiin.
 • Edistämme taloudellista yhdenvertaisuutta tarjoamalla ilmaispäivän kaikille kävijöille kerran kuukaudessa. Alle 18‐vuotiaat pääsevät aina maksutta Kiasmaan. Kiasma‐kirjasto on kaikille avoin ja maksuton nykytaiteeseen erikoistunut kirjasto.
 • Verkkopalvelumme tuovat taiteen kaikkien ulottuville: Kansallisgallerian taidekokoelmiin ja Kiasman verkkotaiteen kokoelmaan voi tutustua asuinpaikasta riippumatta.
 • Edistämme kulttuurista ja alueellista tasavertaisuutta ikäryhmätapahtumien kautta: Tokaluokkalaisten taideretki suunnataan kaikille Helsingin 2.-luokkalaisille, ja Taidetestaajat-hanke tavoittaa 8.‐luokkalaisia eri puolilta Suomea.
 • Edistämme vuorovaikutusta ja vähemmistöjen asemaa muun muassa URB-festivaalin tapahtumissa ja tapahtumayhteistyön kautta (esim. Helsinki Pride).
 • Palvelemme useilla eri kielillä: näyttelytekstit ovat esillä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Verkkosivuilla on perustiedot edellisten lisäksi japaniksi ja kiinaksi.
 • Huolehdimme, ettei viestintämme sulje ulos mitään sukupuolia, perhemuotoja tai väestöryhmiä.
Tutustu

Kansallisgallerian taidekokoelmat

Kiasman verkkotaiteen kokoelma

Yhdenvertaisuus ja moninaisuus ohjelmistossa ja kokoelmissa

Kiasma kerää ja esittää nykytaidetta, joka kuvastaa aikaamme mahdollisimman monipuolisesti. Ajan ilmiöiden tunnistaminen ja reagointiherkkyys ovat tärkeitä ohjelmiston suunnittelussa.

Seuraamme taiteen kenttää laajasti ja tutustumme Suomessa ja eri puolilla maailmaa asuviin, eri taustoista tuleviin taiteilijoihin ja heidän teoksiinsa. Etsimme aktiivisesti moninaisuutta niin taiteen tekijöissä kuin sisällöissä ja ilmaisutavoissakin. Kokoelmahankintoja tehdessämme seuraamme taiteilijoiden sukupuolijakaumaa (nainen/mies/muu).

Huomioimme ohjelmistovalinnoissa erityis- ja vähemmistöryhmät ja pyrimme vahvistamaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Tunnistamme, että omat tietomme ovat rajalliset. Kun asetamme esille esimerkiksi vähemmistöihin ja haavoittuviin ryhmiin liittyvää taidetta, konsultoimme niitä, joita asia koskee. Tiedämme, että Kiasma-teatterin esiintyville taiteilijoille tarkoitetut tilat eivät tällä hetkellä ole esteettömiä.

Nykytaide tuo sisältöjensä kautta esiin identiteettien ja arvojen moninaisuutta. Autamme museokävijöitä lähestymään myös uusia ja vieraita aiheita tarjoamalla taustatietoa sekä tilaisuuksia keskusteluun ja osallistumiseen.

Kiasma työllistää taiteilijoita eri asiantuntijarooleissa, joita ovat mm. taiteilija, kuraattori, opas, työpajaopas, luennoitsija ja kirjoittaja. Kiasma maksaa myös ohjelmistossa esitellyille taiteilijoille palkkion (taiteilijapalkkio, tekijänoikeuskorvaus, päiväraha, tuotantoraha tai yhdistelmä näistä).

Nykytaide väylänä sanan‐ ja ilmaisunvapaudelle

Kiasma on ohjelmistossaan ja kokoelmatoiminnassaan moniarvoinen ja moniääninen. Nykytaide ja siitä tehdyt tulkinnat toimivat väylänä sanan‐ ja ilmaisunvapaudelle.

Kiasma tuo esiin monikulttuurista, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja myös kantaaottavaa taidetta. Ohjelmisto käsittelee taiteessa ja yhteiskunnassa kulloinkin ajankohtaisia aiheita. Se voi tarkoittaa muun muassa ihmisoikeus‐ ja ympäristökysymyksiä tai kulttuurien kohtaamisen ja vuorovaikutuksen teemoja. Museossa esittäminen linkittää nämä aiheet osaksi taiteen ja kulttuurin historiaa.

Kiasma edistää sanan‐ ja ilmaisunvapautta

 • Tukemalla moniäänisyyttä taiteen ja ohjelmiston kautta.
 • Turvaamalla ilmaisunvapauden kaikille kanssamme työskenteleville.
 • Tarjoamalla esillä olevaan ohjelmistoon erilaisia tulkintoja: näyttelytekstejä, blogikirjoituksia, näyttelyjulkaisujen asiantuntijatekstejä, opastettuja kierroksia, näkökulmapuheenvuoroja ja taiteilijahaastatteluja.
 • Rohkaisemalla yleisöjä omiin tulkintoihin, keskusteluihin ja kokemusten jakamiseen.

Kiasma työpaikkana

Kiasman toiminta nojaa Kansallisgallerian arvoihin: yhdessä, avoimesti, asiantuntevasti. Meillä on nollatoleranssi häirintään, syrjintään ja epäasialliseen käytökseen.

Kehitämme aktiivisesti toimintakulttuuriamme ja ‐tapojamme. Viime vuosina olemme paneutuneet parantamaan erityisesti esihenkilötyötä ja johtamista sekä toimenkuvien ja palkkauksen avoimuutta museon sisällä.

Henkilöstön yhdenvertaisuus ja moninaisuus

Haluamme Kiasman olevan työpaikka, jossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat.

Vahvuudet

 • Työyhteisön toimenkuvat ja koulutustaustat ovat moninaisia.
 • Palkkaus on tasa‐arvoinen samassa tehtävässä sukupuolesta riippumatta.
 • Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma on laaja.
 • Henkilöstössä on jossain määrin edustettuina eri taustoja ja kieliä. Työskentelemme suomen ja englannin kielellä.

Haasteet

 • Henkilökunnassa ovat edelleen enemmistönä valkoiset, äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuvat, vammattomat ihmiset.
 • Eri taustoista tulevien, taidemuseoalalle kouluttautuneiden ihmisten määrä on vielä rajallinen. Teemme pohjustavaa työtä ja madallamme kynnystä hakeutua alan eri tehtäviin harjoittelun ja projektien kautta (muun muassa työharjoittelut opintojen eri vaiheessa, oppaana toimiminen ja työpajatyöskentely).
 • Kaikki työtilamme eivät ole esteettömiä.