Kolme lasta katsoo tauluja.

Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen.

Tokaluokka­laisten taideretki ja Taidetestaajat

Tokaluokkalaisten taideretki ja Taidetestaajat-hanke ovat tarjonneet jo kymmenille tuhansille peruskoulun 2.- ja 8.-luokkalaisille sukelluksen nykytaiteeseen.

Tokaluokkalaisten taideretki

Helsingin juhlaviikot järjestää yhteistyössä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, Nykytaiteen museo Kiasman, Helsingin kaupunginorkesterin ja Musiikkitalon kanssa syksyllä 2022 jo perinteeksi muodostuneen Tokaluokkalaisten taideretken, johon kutsutaan kaikki Helsingin kaupungin koulujen tokaluokkalaiset opettajineen.

Tavoitteet

Taideretki on monitaiteinen kokemus, jossa syksyllä 2022 tutkitaan ympäristöä. Pedagogisena kehyksenä toimivat monimuotoisuus ja kestävä kehitys. Taide tarjoaa alustan näiden teemojen käsittelyyn. Helsingin kaupunginorkesterin konsertti Baltic ja Kiasman vierailu linkittyvät toisiinsa tutkijahahmon kautta, jonka työtovereina oppilaat ja opettaja toimivat.

Taideretken tavoitteena on avata uusia ovia taiteeseen ja kulttuuriin, ja tarjota yhdenvertainen mahdollisuus taide-elämyksiin kaikille helsinkiläisille tokaluokkalaisille ja heidän opettajilleen.

Tokaluokkalaisten taideretki 2022

Tänä vuonna Tokaluokkalaisten taideretki rakentuu koulussa ja koulun lähiympäristössä toteutettavista tutkimustehtävistä, Helsingin kaupunginorkesterin konsertista Musiikkitalossa sekä Kiasma-vierailusta syyslukukauden 2022 aikana.

Lue lisää tokaluokkalaisten taideretkestä

Tutustu aiemmin järjestettyihin Tokaluokkalaisten taideretkiin Youtubessa

Taidetestaajat

Kansallisgalleria on mukana Taidetestaajat-hankkeessa. Hanke alkoi lukuvuonna 2017–18, ja se on tuonut Kansallisgallerian kolmeen museoon kymmeniätuhansia kahdeksasluokkalaista eri puolilta Suomea. Taidetestaajien museokäynneillä oppilaat pääsevät kokemaan ja arvioimaan taidetta omista lähtökohdistaan.

Taidetestaajat jatkuu lukuvuonna 2021–22. Kiasmassa taidetestaajaryhmät tutustuvat nykytaiteeseen ja museon näyttelyihin osallistavien ja keskustelevien menetelmien avulla.

Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja Suomen valtio rahoittavat ja Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto sekä Kansallisgalleria järjestävät Taidetestaajien vierailut.