Turvallisemman tilan periaatteet

Haluamme, että kaikilla on Kiasmassa turvallinen olo. Me kaikki voimme vaikuttaa siihen.

Kiasmassa kohdellaan muita huomaavaisesti.

 • Ollaan ystävällisiä toisillemme. Autetaan, jos toinen tarvitsee apua.
 • Annetaan kaikille rauha ja tila nauttia taiteesta: ei häiritä esimerkiksi metelöimällä, koskettamalla tai tulemalla liian lähelle.
 • Kiasmassa on tilaa monenlaisille tulkinnoille ja mielipiteille. Kuunnellaan toisiamme ja ollaan myös eri mieltä rakentavasti.

Kiasmassa jokainen saa olla oma itsensä.

 • Ihmisiä on monenlaisia, ja se on rikkaus. Suhtaudutaan kaikkiin arvostavasti.
 • Ei tehdä oletuksia esimerkiksi ihmisten sukupuolesta, seksuaalisuudesta, taustasta, kansallisuudesta tai toimintakyvystä. Kunnioitetaan sitä, mitä ihminen kertoo itse itsestään ja miten hän määrittelee itsensä. Jokaisella on oikeus myös yksityisyyteen.
 • Ei oleteta kaikkien tuntevan, tietävän ja osaavan samoja asioita.
 • Identiteettejä ja elämäntilanteita on monenlaisia – ei rajata kielenkäytöllä ketään ulos.

Kiasmassa kaikenlainen kiusaaminen, häirintä ja syrjintä on kielletty.

 • Ketään ei kohdella huonosti tai väheksytä henkilökohtaisten ominaisuuksien kuten sukupuolen, iän, ulkonäön, terveydentilan tai taustan perusteella.
 • Rasistinen sekä homo- ja transfobinen puhe ja käytös on kielletty.
 • Jos koet tai huomaat kiusaamista, häirintää tai syrjintää Kiasmassa, kerro siitä henkilökunnalle.

Kiasman henkilökunta on sinua varten. Käänny puoleemme, jos

 • jokin herättää huolta tai kohtaat epäasiallista kohtelua. Olemme tukenasi ja puutumme asiattomaan käytökseen.
 • tarvitset itse tai huomaat jonkun tarvitsevan apua.
 • haluat antaa palautetta. Opimme jatkuvasti ja korjaamme toimintaamme. Täältä löydät yhteystietomme.