Konstutflykt för andraklassare och Konsttestarna

Konstutflykterna för andraklassare och projektet Konsttestarna har redan erbjudit tiotusentals elever på grundskolans klass 2 och 8 en djupdykning i samtidskonsten. Läs mera om evenemangen riktade till olika åldersgrupper.

Om evenemanget

Helsingfors festspel ordnar i samarbete med fostrans- och utbildningssektorn, Museet för nutidskonst Kiasma, Helsingfors stadsorkester och Musikhuset evenemanget Konstutflykt för andraklassare hösten 2020. Alla andraklassare i Helsingfors stads skolor och deras lärare bjuds in till evenemanget, som har blivit något av en tradition. Målet med konstutflykten är att öppna nya dörrar till konstens och kulturens värld och erbjuda lika möjligheter att få uppleva konst för samtliga andraklassare i Helsingfors och deras lärare.

Nästa höst får alla andraklassare delta i en avgiftsfri konstverkstad (45 min.) som Kiasma ordnar i september-november samt i ett konsertbesök till Musikhuset under en skoldag (antingen den 19 eller 20 november).

Konstverkstaden och konserten bildar en pedagogisk helhet som bygger på det förhandsmaterial.

Evenemanget har webbsidor som uppdateras med aktuell information om konstutflykten.

Förhadsmaterial

Konsttestarna

Nationalgalleriet deltar i projektet Konsttestarna. Projektet inleddes under läsåret 2017–18, och det har redan hämtat ungefär 30 000 åttondeklassare från olika delar av Finland till Nationalgalleriet. Under Konsttestarnas museibesök får eleverna uppleva och utvärdera konsten ur sina egna perspektiv.

Konsttestarna fortsätter under läsåret 2020–21. Grupper besöker Kiasma under hösten 2020 och Ateneum på våren 2021. Konstmuseet Sinebrychoff besöker Konsttestarna under hela läsårets gång.

På Kiasma stiftar Konsttestarna bekantskap med samtidskonsten och museets aktuella utställningar, särskilt utställningen Galen kärlek. Temat för besöket är de känslor konsten väcker och samtidskonstens särdrag. Besöket består av en rundtur på utställningarna där eleverna får skärskåda konsten med hjälp av olika aktiverande metoder.

Finska Kulturfonden, Svenska kulturfonden och Finska staten finansierar Konsttestarnas besök, som arrangeras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland och Nationalgalleriet.