Bild: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen.

Konstutflykt för andraklassare och Konsttestarna

Konstutflykterna för andraklassare och projektet Konsttestarna har redan erbjudit tiotusentals elever på grundskolans klass 2 och 8 en djupdykning i samtidskonsten.

Andraklassarnas konstutflykt

Läsåren 2023-2024 arrangerar Sektorn för fostran och utbildning Andraklassarnas konstutflykt tillsammans med Museet för nutidskonst Kiasma, Helsingfors stadsorkester och Musikhuset. Till evenemanget, som redan blivit en tradition, bjuds andraklassarna från alla skolor i Helsingfors stad tillsammans med sina lärare. 

Målen för Andraklassarnas konstutflykt

Konstutflykt är en tvärkonstnärlig upplevelse, som läsåren 2023-2024 utforskar miljön. Den pedagogiska ramen utgörs av mångfald och hållbar utveckling, och konsten utgör en plattform att behandla dessa teman. Helsingfors stadsorkesters konsertinspelning Baltic och Kiasmabesöket kopplas ihop med hjälp av en forskargestalt, elever och lärare agerar kolleger till denna.

Konstutflyktens mål är att öppna nya dörrar till konst och kultur samt erbjuda en jämlik möjlighet till konstupplevelser för alla andraklassare i Helsingfors och deras lärare.

I år består Andraklassarnas konstutflykt av forskningsuppgifter som förverkligas i skolan och skolans närmiljö, en konsertinspelning med Helsingfors stadsorkester i Musikhuset samt ett besök i Kiasma under läsår 2023-2024.

Titta video av Andraklassarnas konstutflykt 2022 i Kiasmas YouTube.

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.

Konsttestarna

Nationalgalleriet deltar i projektet Konsttestarna. Projektet inleddes under läsåret 2017–18, och det har redan hämtat tiotusentals åttondeklassare från olika delar av Finland till Nationalgalleriet. Under Konsttestarnas museibesök får eleverna uppleva och utvärdera konsten ur sina egna perspektiv.

Finska Kulturfonden, Svenska kulturfonden och Finska staten finansierar Konsttestarnas besök, som arrangeras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland och Nationalgalleriet.

Konsttestarna fortsätter under läsåret 2021–22. På Kiasma bekantar sig konsttestargrupperna i samtidskonst och utställningar genom deltagande och debatterande metoder.

Läs mer om Konsttestarna