Integritets­policy

Museet för nutidskonst Kiasma följer lagstiftningen om dataskydd i sin verksamhet. På den här sidan har vi samlat viktig information om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter.

Nationalgalleriets dataskyddsbeskrivning

Museet för nutidskonst Kiasma är en del av Nationalgalleriet. I Nationalgalleriets dataskyddsbeskrivning berättas hur Nationalgalleriet hanterar och skyddar personuppgifter.

Genom att överlämna dina personuppgifter till Finlands Nationalgalleri, till vilket konstmuseerna Ateneum, Kiasma och Sinebrychoffs konstmuseum, avdelningen för samlingsförvaltning, ekonomi- och förvaltningsavdelningen och Statens konstverkskommission hör, accepterar du den hantering av personuppgifter som presenteras i vår policy.

En person har i enlighet med lagen rätt att granska vilka uppgifter som har samlats in om hen. Var och en har också rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga, ofullständiga, onödiga eller föråldrade personuppgifter. Anvisningar föreligger i vår dataskyddspolicy, behövliga blanketter finns bakom länkarna nedan.

Läs mera om dataskyddet på Nationalgalleriets webbplats

Begäran om gransning av registeruppgifter (pdf)
Med den här formen får du veta vilka uppgifter som har registrerats om dig i Nationalgalleriets register.

Begäran om ändring i registeruppgifter (pdf)
Med den här formen kan ni begära att uppgifterna som lagrats i ert personregister rättas.

Information om cookies på Kiasmas webbplats