Bild: Joel Rosenberg.

Arkitektur

Kiasma är ett viktigt arkitektoniskt mål i kärnan av Helsingfors.

Ett landmärke mitt i Helsingfors

Byggnaden är ritad av den amerikanska arkitekten Steven Holl. Hans bidrag Chiasma vann år 1993 arkitekttävlingen för museet för nutidskonst, och valdes bland de totalt 516 tävlingsbidragen ut för att byggas. Kiasma öppnade för publik den 30.5.1998.

På Kiasma finns fem våningar som är öppna för publik. De förenas av ramper, trappor och hissar. Utom utställningslokaler hyser byggnaden bland annat Kiasma-teatern, ett bibliotek, en restaurang och en museibutik. Den totala golvytan i Kiasma är cirka 12 000 m2, av vilket 9100 m2 är museiutrymmen.

Idéer bakom arkitekturen

Ljus

Ljuset är ett viktigt byggnadselement i byggnaden Kiasma. Arkitekten Steven Holl fascinerades av det naturliga ljuset i Finland som varierar enligt årstid och tiden på dygnet. Såväl ytorna som formerna på Kiasma är planerade med tanke på ljuset, och byggnaden förändras i takt med hur ljuset förändras. Belysningen inne i Kiasma följer också naturens ljus.

Mänsklig skala

Steven Holl har sagt: ”Jag är egentligen inte intresserad av hur en byggnad ser ut då den presenteras på sidorna i en tidskrift. Det är viktigare hur det är att befinna sig i byggnaden, hur det känns att gå igenom den, hur den tar sin plats i staden och hur den fungerar.”

Dimensioneringen av Kiasmas lokaler bygger på den mänskliga kroppen. Standardmåttet är 165 cm, den tänkta höjden för människans blick. Största delen av måtten i byggnaden, så som rummens höjd och bredd samt dörröppningarnas relation till väggarna, utgör multiplar av det gyllene snittet baserat på detta tal.

Korsningar och sammanflätningar

Ordet kiasma kommer från grekiskan och betecknar ett ställe där exempelvis nerver korsar varandra, eller där homologa kromosomer sammanflätas med varandra. Korsningar och sammanflätningar hör till Kiasmas arkitektur. Idén kan skönjas bland annat i museets entréhall där två höga betongväggar möts och tränger igenom varandra. Trappor och ramper som slingrar sig på olika sätt tar besökaren från en våning till en annan.

Vad är Kiasma byggt av?

Zink

Kiasmas välvda yttertak består av patinerad zinkplåt, som innehåller små mängder koppar och titan.

Aluminium

Byggnadens vertikala fasader består av aluminium som kan motstå det maritima klimatet i staden. Deras yta bryter ljuset, en effekt som har åstadkommits genom att skivorna för hand har slipats med sandpapper.

Mässing

På Kiasmas fasader mot söder och norr finns ytor som skiftar i rött. De är gjorda av mässing som rodnats med syra. Samma material har också använts i dörrkarmar och skjutdörrar inne i utställningslokalerna.

Glas

Det finns totalt 3500 kvadratmeter fönsteryta i Kiasma. Den stora krökta väggen mot Mannerheimvägen och väggen som håller upp taket över entrén består av Reglit-glasplankor, som vanligen används för industribyggnader. I Kiasmas glasväggar och fönsterglasen i utställningshallarna har järnoxiden i glaset som ger det en grön ton avlägsnats så att ljuset som strålar igenom är rent naturligt ljus.

Betong

Den krökta betongväggen i Kiasmas entréhall göts på plats i ett stycke. Det krävande byggarbetet belönades som Årets betongkonstruktion år 1997. Spåren efter gjutformens vågräta plankor ger väggen en levande yta. Kiasmas golv består av mörkgrå, nästan svart, färgad betong. Totalt användes 7000 kubikmeter betong för byggnaden.

Gips

Utställningssalarnas väggar och tak är rappade med vit gips, vars levande yta lyfts fram av ljuset.

Plywood

I de olika utrymmena i Kiasma har man använt gul, röd, svart och vit plywood. Kiasma-teaterns plywoodväggar är pompejiröda. På entréhallens väggar och stora dörrar finns gul plywood.

Vatten

Det finns bassänger med vatten på två sidor om Kiasma. Vattnet rinner genom byggnaden i en klyfta där det också finns ett promenadstråk.

Arkitekt Steven Holl

Kiasma har ritats av den amerikanska arkitekten Steven Holl (f. 1947, Bremerton, Washington). Holl har ritat flera berömda museer på olika håll i världen, bland annat de naturhistoriska museerna i Los Angeles och Köpenhamn, ett konstmuseum i Nanjing i Kina och Knut Hamsun-centret i Hamarøy i Norge.

Holl har vunnit flera prestigefyllda arkitekturpriser, skrivit om arkitektur och undervisat på olika universitet. Sin egen arkitektbyrå Steven Holl Architects grundade han i New York år 1976.