Om Kiasma

Kiasma är det främsta museet för nutidskonst i Finland. Museet är en del av Finlands Nationalgalleri.

Kiasma för fram och samlar vår tids konst – den konst konstnärerna gör just nu. Målet är att göra samtidskonsten känd för så många som möjligt och därigenom erbjuda upplevelser och nya perspektiv på livet. Kiasma är nutidskonstens hem och alla är välkomna.

Vad betyder Kiasma?

Kiasma betecknar ett ställe där exempelvis nerver eller ligament korsar varandra, eller där homologa kromosomer knyts ihop. Namnet är en bra symbol för det uppdrag ett museum för samtidskonst har: Kiasma är en mötesplats i flera bemärkelser. Museet är en arena för åsiktsutbyten och för nya definitioner av både konst och kultur.

En del av Finlands Nationalgalleri

Finlands Nationalgalleri består av Museet för nutidskonst Kiasma, Konstmuseet Ateneum och Konstmuseet Sinebrychoff. Nationalgalleriet har ansvaret för statens konstsamling och Nationalgalleriets avdelning för samlingsförvaltning sköter samlingens underhåll.