Om Kiasma

Kiasma är ett museum för samtidskonst i centrum av Helsingfors och en del av Nationalgalleriet. Kiasma samlar vår egen tids konst och gör den mer känd – den konst som konstnärerna sysslar med just nu. Utöver utställningar hålls också föreställningar och evenemang på Kiasma.

Kiasma

Kiasma erbjuder konstupplevelser och nya perspektiv på livet. Museet är en mötesplats för människor och för konsten, och alla är välkomna.

Vi vill att alla ska känna sig trygga på Kiasma.

På Kiasma

  • är vi hänsynsfulla mot varandra.
  • får var och en vara sig själv.
  • är alla former av mobbning, trakasserier och diskriminering förbjudna.
  • är personalen till för dig. Be modigt om hjälp eller fråga om råd

Kolla in våra principer för tryggare rum

Läs mera om vår likabehandlingsplan

Vad betyder Kiasma?

Ordet kiasma kommer från grekiskan betecknar ett ställe där exempelvis nerver eller ledband korsar varandra, eller där homologa kromosomer sammanflätas med varandra. Namnet beskriver uppdraget för ett museum för samtidskonst: Kiasma är en plats för många slag av möten och ställningstaganden.

Tävlingsbidraget som arkitekten Steven Holl vann arkitekttävlingen för museet för nutidskonst med hade namnet Chiasma, och tanken om korsningar syns i arkitekturen i museet som Steven Holl ritade.

Kiasma-teatern

Kiasma-teatern är en scen för de uppträdande konsterna och ligger i museets bottenvåning. Kiasma-teatern visar aktuell, levande samtidskonst och verkar i samarbete med Kiasmas utställningar. I programmet som tänjer på scenkonstens former ses utöver inhemska och internationella föreställningar också filmer och installationer. Kiasma-teatern samarbetar med festivaler på flera olika områden och med andra aktörer. En av höjdpunkterna i programmet är den varje sommar återkommande URB-festivalen. Under titeln föreställning_nu presenteras årligen olika uttryck för scenkonsten.

Stifta bekantskap med Kiasma-teaterns föreställningsarkiv

Kiasma-biblioteket

I Kiasma-bibliotekets samlingar hittar du litteratur om den inhemska samtidskonsten, om internationella fenomen inom samtidskonsten, om samtidskonstens teori samt om konstnärerna i Kiasmas samlingar. Biblioteket har också ett stort sortiment konsttidskrifter.

I biblioteket finns också platser för forskare. Mera information om forskartjänsterna, öppettiderna och bibliotekets samlingar hittar du på Nationalgalleriets webbplats.

Tillsammans

Kiasma samarbetar med konstnärerna, publiken, olika kulturaktörer och företag. Vi tror att vi genom att kombinera våra kompetenser och resurser kan åstadkomma oförglömliga konstupplevelser. Bland våra samarbetspartner finns många finländska och internationella konstmuseer, stiftelser och aktörer på kulturens område, urbana evenemang, festivaler, föreningar och sammanslutningar.

Kiasma Stödstiftelsen understöder vår utställnings- och publikationsverksamhet samt utökandet av samlingarna.

Samarbetet med företag är en viktig del av vår strategiska verksamhet. Till våra företagssamarbetspartner hör Clear Channel, Dagmar, Genelec och Tikkurila.