Om Kiasma

Kiasma är ett museum för samtidskonst i Helsingfors centrum. Kiasma är en mötesplats för människor och konst, där alla är välkomna.

Verksamhet

Museet för nutidskonst Kiasma är en del av Nationalgalleriet tillsammans med konstmuseerna Ateneum och Sinebrychoff. Nationalgalleriet är den största konstmuseiorganisationen i Finland och dess verksamhet styrs av lagen om Nationalgalleriet.

Kiasma arrangerar utställningar, föreställningar och evenemang. I museet finns också Kiasma-biblioteket som specialiserar sig på samtidskonst och Kiasma-teatern som är en scen för levande samtidskonst. Kiasma har en egen vänklubb som är gratis och öppen för alla, Kiasma-klubben. Genom att ansluta dig till klubben får du förmåner och rabatter på Kiasmas olika tjänster.

Kiasmas publikarbete gör samtidskonsten tillgänglig för alla. Museet ordnar allt från färglekar för spädbarn till konstverkstäder, guidade rundvandringar och evenemang. Det mångsidiga programmet för skolelever gör samtidskonsten till en del av skolarbetet.

Kiasma inte bara visar upp samtidskonst utan samlar och dokumenterar den. Vår konstsamling är en del av Nationalgalleriets samlingar och den utgör en viktig del av det finländska kulturarvet. För tillfället omfattar våra samlingar mer än 8500 samtidskonstverk.

Läs mera om vår verksamhet

Utställningar och aktiviteter
Samlingar
Kiasma-teatern
Kiasma-biblioteket

Kiasma erbjuder konstupplevelser och nya perspektiv på livet. Museet är en mötesplats för människor och för konsten, och alla är välkomna.

Våra principer

Kiasma är ett tryggt rum

Vi vill att alla ska känna sig trygga på Kiasma.

På Kiasma

  • är vi hänsynsfulla mot varandra.
  • får var och en vara sig själv.
  • är alla former av mobbning, trakasserier och diskriminering förbjudna.
  • är personalen till för dig. Be modigt om hjälp eller fråga om råd

Kolla in våra principer för tryggare rum

Kiasma är ett konstmuseum för alla

Vi utgår från att alla människor oavsett utgångspunkter ska kunna uppleva konsten och ta del av vår verksamhet.

Läs mera om vår likabehandlingsplan

Grönt avtryck

Vi vill göra hållbar utveckling och cirkulär ekonomi till en permanent del av Kiasmas verksamhet. Nationalgalleriet har som mål att bli koldioxidneutralt till och med år 2035. Grönt avtryck är Nationalgalleriets miljöprogram.

Läs mer om Nationalgalleriets miljöprogram

Kiasmas historia

1939 Bristen på utställningslokaler för samtidskonst och de höga kostnaderna för att sätta upp utställningar leder till att föreningen Nutidskonst r.f. grundas. Föreningen spelar en viktig roll i konstlivet, särskilt på 1950-talet.

1961 Den första ARS-utställningen arrangeras. Utställningen genomförs som ett samarbete mellan Nutidskonst r.f. och Finlands Konstakademi.

1965 Statens konstkommitté ger ett utlåtande om ett centralmuseum som enligt planerna ska ligga vid Tölöviken. Planen lever vidare ända till mitten av 1970-talet.

1975 Staten tar för första gången ställning för ett museum för nutidskonst. I Statens Bildkonstkommissions åtgärdsprogram konstateras att ett centrum för nutidskonst borde byggas snarast, för att råda bot på bristen på utställningslokaler i Helsingfors centrum.

1986 Unga konsthistoriker, studenter i konsthistoria, kritiker och konstnärer grundar föreningen Porkkana. Föreningen agerar spontant för en etablering av ett museum för nutidskonst genom olika typer av konkreta aktioner för att påskynda museiprojektet.

1988 Kommissionen för ett centralkonstmuseum publicerar ett betänkande om grundandet av ett nationellt centralmuseum för bildkonst. Betänkandet inkluderar en proposition till lag och förordning om Statens konstmuseum, samt ett förslag till när Museet för nutidskonst ska inleda sin verksamhet. Lagen och förordningen godkänns i budgetpropositionen 1990.

1989 Finansieringen för en ny byggnad för Museet för nutidskonst arrangeras genom en markaffär mellan Helsingfors stad och staten. En arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta en plan för det nya museet.

1990 Museet för nutidskonst inleder sin verksamhet den 1 september. Museet verkar inledningsvis i tillfälliga lokaler på Folkskolegatan, och från maj 1991 i Ateneums renoverade byggnad.

1992 En arkitekttävling för Museet för nutidskonst utlyses på hösten.

1993 Amerikanen Steven Holls arbete Chiasma utses till vinnare bland 516 tävlingsbidrag.

1996 Byggarbetet på Kiasma inleds vid Mannerheimvägen.

1998 Kiasma invigs i maj. Under invigningsveckoslutet samlar museet 30 000 nyfikna besökare.

2011 Kiasma har haft mer än tre miljoner besökare.

2019 Rekordår: 378 509 besökare.

2020–21 Coronaåren. År 2021 genomgår Kiasma en grundlig renovering.

Adminstration och personel

Kiasmas museichef är Leevi Haapala.

Kontaktuppgifter för personalen

Lediga jobb

Tillsammans

Kiasma samarbetar med konstnärerna, publiken, olika kulturaktörer och företag. Vi tror att vi genom att kombinera våra kompetenser och resurser kan åstadkomma oförglömliga konstupplevelser. Bland våra samarbetspartner finns många finländska och internationella konstmuseer, stiftelser och aktörer på kulturens område, urbana evenemang, festivaler, föreningar och sammanslutningar.

Kiasma Stödstiftelsen understöder vår utställnings- och publikationsverksamhet samt utökandet av samlingarna.

Samarbetet med företag är en viktig del av vår strategiska verksamhet. Till våra företagssamarbetspartner hör Clear Channel, Dagmar, Genelec och Tikkurila.