Tillgänglighetsförklaring

Denna tillgänglighetsförklaring gäller tjänsten kiasma.fi och har uppdaterats den 14.09.2020. Vi har gjort en egenutvärdering av tillgängligheten.

Den digitala tjänstens tillgänglighet nu

Webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetskriterierna. De mest kritiska bristerna gäller möjligheterna att använda webbplatsen med hjälp av tangentbord.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten

Webbplatsen motsvarar inte ännu helt kriterierna för tillgänglighet. Brister finns bland annat på följande områden:

1 Möjlig att uppfatta

Brister i textalternativ till sociala medier och filer

Det finns inte textalternativ till bilder publicerade i Instagram och Facebook. Brister kan även förekomma i textalternativen till filer.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls:

 • 1.1.1 Innehåll som inte är text

Orsaker till att kriterierna inte uppfylls: det är inte möjligt att tillhandahålla textalternativ till inlägg publicerade i Instagram, eftersom tjänsten inte stöder dem. Vi kan inte tillhandahålla textalternativ till inlägg publicerade i Facebook, eftersom publikationssystemet Sprout Social inte stöder textalternativ i Facebook. Bristerna korrigeras då tjänsterna stöder textalternativ.

Webbplatsens funktioner presenteras bara med ikoner

Webbplatsens sökfunktion och mobilnavigation presenteras bara som ikoner.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls:

 • 1.3.3 Sensoriska kännetecken

Orsaker till att kriterierna inte fylls: Bristerna korrigeras då Kiasmas nya webbsidor publiceras i september–oktober 2020.

Syftet med de olika fälten på blanketter kan inte tydliggöras automatiskt.

Syftet med de olika fälten på blanketter kan inte tydliggöras automatiskt på det sätt som beskrivs i WCAG 1.3.5.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls:

 • 1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden

Orsaker till att kriterierna inte fylls: Bristerna korrigeras då Kiasmas nya webbsidor publiceras i september–oktober 2020.

2 Hanterbar

Webbplatsen kan inte i sin helhet användas med tangentbord.

På webbplatsen saknas delvis eller helt möjligheten att komma åt innehåll med tangentbord. En del av innehållet är helt otillgängligt med tangentbord (exempelvis sökfunktionen och valet av språk).

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls:

 • 2.1.1 Tangentbord

Orsaker till att kriterierna inte fylls: Bristerna korrigeras då Kiasmas nya webbsidor publiceras i september–oktober 2020.

Webbplatsen har ingen funktion för att hoppa över grupperat innehåll.

Webbplatsen har ingen funktion för att hoppa över grupperat innehåll, bland annat saknas en länk för att hoppa direkt till innehållet.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls:

 • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

Orsaker till att kriterierna inte fylls: Bristerna korrigeras då Kiasmas nya webbsidor publiceras i september–oktober 2020.

Brister i beskrivningen av länkar

På webbplatsen finns länkar och ikoner (ikonerna i bildkarusellen) som inte har länktext. I samband med externa länkar finns inte ikoner som indikerar saken.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls:

 • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Orsaker till att kriterierna inte fylls: Det går inte att infoga länktext till ikonerna i bildkarusellen. Bristerna korrigeras då Kiasmas nya webbsidor publiceras i september–oktober 2020.

Webbplatsen saknar fokusindikator

Då webbplatsen används med tangentbord kan användaren inte se var på webbsidan fokus är.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls:

 • 2.4.7 Synligt fokus

Orsaker till att kriterierna inte fylls: Bristerna korrigeras då Kiasmas nya webbsidor publiceras i september–oktober 2020.

3 Begriplig

Innehållets språk kan inte alltid tydliggöras automatiskt

I innehållet på sidor om utställningar och evenemang finns det ibland text på främmande språk, och vilket mänskligt språk det är fråga om kan inte tydiggöras automatiskt.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls:

 • 3.1.2 Språk för del av sida

Orsaker till att kriterierna inte fylls: I texteditorn finns för tillfället inte möjlighet att märka ut delarnas språk.

Icke-tillgängligt innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

 • filer från kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2018
 • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019

Följande pdf-filer på webbplatsen har publicerats före 23.9.2018:

I samband med webbplatsen finns två arkiverade sidhelheter:

På webbplatsen finns följande videoinspelningar som har publicerats före 23.9.2020:

 • Videofilmen I Kiasmas knutar som finns inbäddad på sidorna Tietoa Kiasmasta och About Kiasma.

Har du noterat bister i tillgängligheten till våra digitjänster?

Lämna respons på vår webblankett

Övervakande myndighet

Om du noterar brister i tillgängligheten på vår webbplats ber vi dig först ge respons till oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan räcka upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur man gör en anmälan och hur ärendet handläggs.

Kontaktuppgifter för den övervakande myndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra digitjänsternas tillgänglighet. Kiasmas nya webbplats publiceras i september–oktober 2020. De nya webbsidorna uppfyller kraven i WCAG 2.1 enligt nivå A och AA.

Denna webbplats har publicerats

22.06.2014