Tillgänglighets­utlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten kiasma.fi och det har uppdaterats 19.12.2022. Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet med hjälp av verktyget SiteImprove.

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Kända brister

  • 1.1.1 Brister i textmotsvarigheterna till bilder i sociala medier. Bildtexter saknas till bilder som publiceras i Instagram, eftersom Instagram inte tillåter att textmotsvarigheter fogas till bilder genom externa innehållshanteringssystem. Vi bifogar texter då det blir tekniskt möjligt.
  • 1.1.1 Brister i textmotsvarigheterna till bilder på webbplatsen. Korrigeras.
  • 2.5.3 Texterna som syns i webbsidans språkval och de tillgängliga namnen motsvarar inte varandra. Korrigeras inte. Felet beror på att de tillgängliga texterna med avsikt har gjorts tydligare än de som syns på webbsidan. Den tillgängliga texten som motsvarar texten SV är exempelvis ”Byt språk: Svenska”.
  • Det går inte att komma direkt till webbplatsens huvudinnehåll. Detta beror på att användaren först måste godkänna webbplatsens användning av kakor (cookies). Det går inte heller att komma direkt till innehållet om det finns ett undantagsmeddelande på webbplatsen. Korrigeras inte. EU:s gemensamma dataskyddsförordning förutsätter att användaren aktivt godkänner att kakor sparas i användarens dator. Det är inte heller meningen att användaren ska kunna förbigå ett undantagsmeddelande om det finns ett sådant på webbplatsen. Det går däremot att stänga meddelandet.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

  • På webbplatsen finns pdf-filer som har publicerats på nätet före 23.9.2018. Avsikten är att korrigera filerna så att de är tillgängliga, trots att de inte omfattas av lagstiftningen.
  • På webbplatsen finns inbäddade videofilmer som har publicerats på nätet före 23.9.2020. En del av dem kan sakna textning i enlighet med tillgänglighetskraven.

Har du noterat en brist i tillgängligheten?

Berätta för oss om brister i tillgängligheten på webblanketten

eller skicka e-post på adressen webmaster@kiasma.fi.

Vi har förbundit oss att förbättra tillgängligheten till de digitala tjänsterna. Vi korrigerar problem med tillgängligheten då vi får kännedom om dem.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Denna webbplats har publicerats 5.11.2020.