Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua kiasma.fi ja on se päivitetty 14.09.2020. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivusto ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia. Kriittisimmät puutteet liittyvät mahdollisuuteen käyttää sivustoa näppäimistöllä.

Digipalvelun ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Puutteita löytyy seuraavilta saavutettavuuskriteerien osa-alueilta:

1 Havaittava

Puutteita sosiaalisen median ja tiedostojen tekstivastineissa

Instagramin ja Facebookin kuvajulkaisuissa ei ole tekstivastineita. Puutteita saattaa esiintyä myös tiedostojen tekstivastineissa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Perustelut noudattamatta jättämiselle: Instagram-julkaisuihin tekstivastineiden lisääminen ei ole mahdollista, sillä palvelu ei tue niitä. Facebook-julkaisuihin emme voi niitä tällä hetkellä lisätä, sillä Sprout Social -julkaisujärjestelmä ei tue Facebookin tekstivastineita. Puutteet korjataan, kun palvelut tukevat tekstivastineita.

Sivuston toimintoja esitetään vain kuvakkeina

Sivuston hakutoiminto ja mobiilinavigaatio esitetään vain kuvakkeina.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

 • 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet

Perustelut noudattamatta jättämiselle: Puutteet korjataan kun Kiasman uudet verkkosivut julkaistaan syys-lokakuussa 2020.

Lomakkeiden kenttien tarkoitusta ei voida selvittää ohjelmallisesti.

Lomakkeiden kenttien tarkoitusta ei voida selvittää ohjelmallisesti WCAG 1.3.5. kuvatulla tavalla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

 • 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

Perustelut noudattamatta jättämiselle: Puutteet korjataan kun Kiasman uudet verkkosivut julkaistaan syys-lokakuussa 2020.

2 Hallittava

Sivustoa ei voi käyttää kattavasti näppäimistöllä.

Sivustolta puuttuu osittain tai kokonaan mahdollisuus selata sisältöä näppäimistöllä. Osaan sivun sisällöstä ei pääse lainkaan näppäimistöllä (kuten hakutoiminto ja kielivalinta).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

 • 2.1.1 Näppäimistö

Perustelut noudattamatta jättämiselle: Puutteet korjataan kun Kiasman uudet verkkosivut julkaistaan syys-lokakuussa 2020.

Sivustolta ei löydy ohita lohkot -toimintoa.

Sivustolla ei ole ohita lohkot toimintoa, muun muassa hyppylinkki suoraan sisältöön puuttuu.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

 • 2.4.1 Ohita lohkot

Perustelut noudattamatta jättämiselle: Puutteet korjataan kun Kiasman uudet verkkosivut julkaistaan syys-lokakuussa 2020.

Puutteita linkkien kuvaamisessa

Sivustolla on linkkejä ja kuvakkeita (kuvakarusellin kuvakkeet), joilla ei ole tekstivastineita. Ulkoisten linkien yhteydessä ei ole asiasta indikoivaa kuvaketta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Perustelut noudattamatta jättämiselle: Kuvakarusellin kuvakkeille ei pysty asettamaan tekstivastinetta. Puutteet korjataan kun Kiasman uudet verkkosivut julkaistaan syys-lokakuussa 2020.

Sivustolta puuttuu kohdistusindikaattori

Kun sivustoa käyttää näppäimistöllä, käyttäjä ei näe missä kohdassa sivua kohdistus on.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Perustelut noudattamatta jättämiselle: Puutteet korjataan kun Kiasman uudet verkkosivut julkaistaan syys-lokakuussa 2020.

3 Ymmärrettävä

Sisällön kieli ei ole aina selvitettävissä ohjelmallisesti

Toisinaan näyttely- ja tapahtumasivujen sisällöissä on vieraskielistä tekstiä, joiden luonnollista kieltä ei voi selvittää ohjelmallisesti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

 • 3.1.2 Osien kieli

Perustelut noudattamatta jättämiselle: Tekstieditorissa ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta merkitä osien kieltä.

Ei saavutettava sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

 • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
 • verkkosisältöön, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019
 • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020
Seuraavat sivustolta löytyvät pdf-tiedostot on julkaistu verkossa ennen 23.9.2018:
Sivuston yhteydessä on kaksi arkistoitua sivustokokonaisuutta:
Sivustolla on seuraavat videotallenteet, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020:

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Jätä palaute verkkolomakkeella

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Kiasman uudet verkkosivut julkaistaan syys-lokakuussa 2020. Uudet sivut täyttävät WCAG 2.1 A ja AA-tasojen vaatimukset.

Tämä verkkosivusto on julkaistu

22.06.2014