Bild: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen.

För lärare

Samtidskonsten öppnar nya perspektiv på livet och ger idéer för skolarbetet. Ta med Kiasma som en del av undervisningen: gör en utflykt till museet eller utnyttja konststoffet i skolan. På den här sidan hittar du information om vad Kiasma har att erbjuda och tips för ett lyckat besök på museet.

Infobrev och -träffar för lärare

År 2021 är Kiasma stängt för en grundlig renovering. Följande infoträffar arrangeras under vårterminen 2022.

E-postlistan för lärare

Håll dig à jour med Kiasmas utställningar och tjänster genom att gå med i e-postlistan (på finska) för lärare och småbarnspedagoger. Kiasma arrangerar också varje termin infoträffar där du får stifta bekantskap med de nya utställningarna och höra om programmet som riktas till skolor och daghem. Kom med för att uppleva konsten och träffa upphovsmännen!

Material för lärare

Samtidskonsten har kopplingar till olika läroämnen, till den omgivande världen och till olika fenomen som behandlas i skolan och daghemmen. Här har vi samlat material som hjälper dig att ta med samtidskonsten i inlärningen.

Anvisningar för museibesök med grupp

Välkommen till Kiasma!

Museibesöket är avgiftsfritt för alla som är yngre än 18 år och för lärare som följer med gruppen. Studerande på andra stadiet som har fyllt 18 år har också fritt inträde till Kiasma tillsammans med resten av gruppen.


Läraren ansvarar alltid för gruppen

Vi rekommenderar att du stiftar bekantskap med Kiasmas utställningar innan du kommer till museet med eleverna. Läraren rör sig tillsammans med sin grupp och ansvarar för sina elever under hela besökets gång.

Meddela oss om ett gruppbesök

Även om du inte bokar någon guidning för din grupp ber vi dig på förhand meddela Kiasmas info då du planerar ett besök med en grupp daghemsbarn eller skolelever.

Vi hoppas att gruppen åtföljs av minst en vuxen per 25 elever. Rör er tillsammans på Kiasma.

Då ni kommer till Kiasma

Anmäl er vid infodisken i Kiasmas entréhall. Du får inträdesbiljetter att dela ut i gruppen. Lämna jackor och väskor i den avgiftsfria, bevakade garderoben. Om ni har bokat en guidning eller en konstverkstad träffar ni er guide i entréhallen.

Varför får man inte röra vid konstverken?

En beröring låter inte som så mycket, men också på rena händer finns det fett som med tiden skadar konstverken. Rör er lugnt på museet och håll ett säkerhetsavstånd på några tiotal centimeter till konstverken. På det sättet bevaras verken till allas glädje.

Måltider

Vi ber er att inte äta i utställningslokalerna. Lämna vattenflaskor och annan eventuell vägkost i garderoben.

Har gruppen egen vägkost med sig? Fråga personalen om en lämplig plats för att äta den.

Guidade rundturer för skol- och daghemsgrupper

På en guidad rundtur får ni ut mera av samtidskonsten. Det finns flera olika former av guidningar för skolgrupper. Rundturerna planeras i enlighet med varje grupps önskemål och behov.

Vi ber dig boka en guidad rundtur minst en vecka före det planerade besöket på museet. Man kan kostnadsfritt avboka en guidning senast en vecka före guidningen. För bokningar som inte avbokats i tid debiteras fullt pris för guidningen.

Bokningar

Nationalgalleriets försäljning av tjänster
0294 500 500 (mån-fre kl. 10–14)
forsaljning@fng.fi

Kiasma Kids-rundtur för dagvårdsgrupper med 5–6-åringar

Kiasma Kids är en lekfull dramarundtur genom Kiasmas arkitektur och utvalda verk. Rundturen räcker 45–60 minuter och den riktar sig till förskolebarn och barn i grundskolans nybörjarundervisning.

På rundturen diskuterar vi världen genom konsten och utforskar den byggda miljön. En forskar-figur guidar barngruppen runt Kiasma med aktivitetsinriktade metoder, och uppmuntrar barnen att diskutera sina observationer. Vi uppmanar gruppens egna vuxna att aktivt delta i rundturen och ge sig hän till den gemensamma upptäcktsfärden.

Åldersgrupp: 5–6-åringar
Gruppstorlek: högst 10 barn och daghemmets/familjedagvårdsgruppens vuxna.
Tid: 45–60 min
Pris: vardagar 70 € / grupp (ingen separat inträdesavgift)

Guidade rundtur för en skol- eller daghemsgrupp

Gruppstorlek: 1–25 personer
Tid: cirka en timme
Pris: vardagar 70 € / grupp (ingen separat inträdesavgift)
Språk: svenska, finska, engelska

Queer-rundtur för högstadieelever och studerande på andra stadiet

Direkt översatt till svenska betyder ordet queer något märligt eller underligt. Samtidskonsten är just det: något som avviker från det invanda och som ifrågasätter regler.
På den aktivitetsinriktade rundturen fungerar samtidskonsten som en diskussionsöppning till teman som sexualitet, kön, makt, normer och identitet.

Gruppstorlek: 1–25 personer
Tid: cirka en timme
Pris: vardagar 70 € / grupp (ingen separat inträdesavgift)
Språk: svenska, finska, engelska

Grupper som kommer utan att boka guidning

Även om du inte skulle boka en guidad rundtur för din grupp ber vi dig på förhand meddela Kiasmas info (öppet under museets öppettider) om du planerar att besöka museet med en skol- eller daghemsgrupp. På det sättet kan vi garantera ett smidigt museibesök för alla.

Vi hoppas att minst en vuxen per 25 elever ska följa med gruppen. Rör er tillsammans på Kiasma. Läraren ansvarar för gruppen under hela besökets gång.