Bild: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen.

För lärare

Samtidskonsten öppnar nya perspektiv på livet och ger idéer för skolarbetet. Ta med Kiasma som en del av undervisningen: gör en utflykt till museet eller utnyttja konststoffet i skolan. På den här sidan hittar du information om vad Kiasma har att erbjuda och tips för ett lyckat besök på museet.

Info för lärare

E-postlistan för lärare

Håll dig à jour med Kiasmas utställningar och tjänster genom att gå med i e-postlistan (på finska) för lärare och småbarnspedagoger. Kiasma arrangerar också varje termin infoträffar där du får stifta bekantskap med de nya utställningarna och höra om programmet som riktas till skolor och daghem. Kom med för att uppleva konsten och träffa upphovsmännen!

Registrera dig på e-postlistan här (på finska)

Material för lärare

Anvisningar för museibesök med grupp

Museibesöket är avgiftsfritt för alla som är yngre än 18 år och för lärare som följer med gruppen. Studerande på andra stadiet som har fyllt 18 år har också fritt inträde till Kiasma tillsammans med resten av gruppen.


Läraren ansvarar alltid för gruppen

Vi rekommenderar att du stiftar bekantskap med Kiasmas utställningar innan du kommer till museet med eleverna. Läraren rör sig tillsammans med sin grupp och ansvarar för sina elever under hela besökets gång.

Vi hoppas att gruppen åtföljs av minst en vuxen per 25 elever. Rör er tillsammans på Kiasma.

Meddela oss om ett gruppbesök

Även om du inte bokar någon guidning för din grupp ber vi dig på förhand meddela Kiasmas info då du planerar ett besök med en grupp daghemsbarn eller skolelever.

Då ni kommer till Kiasma

Anmäl er vid infodisken i Kiasmas entréhall. Du får inträdesbiljetter att dela ut i gruppen. Lämna jackor och väskor i de avgiftsfria förvaringsfacken. Om ni har bokat en guidning eller en konstverkstad träffar ni er guide i entréhallen.

Varför får man inte röra vid konstverken?

En beröring låter inte som så mycket, men också på rena händer finns det fett som med tiden skadar konstverken. Rör er lugnt på museet och håll ett säkerhetsavstånd på några tiotal centimeter till konstverken. På det sättet bevaras verken till allas glädje.

Måltider

Vi ber er att inte äta i utställningslokalerna. Lämna vattenflaskor och annan eventuell vägkost i garderoben.

Har gruppen egen vägkost med sig? Fråga personalen om en lämplig plats för att äta den.

Guidade rundturer för skol- och daghemsgrupper

På en guidad rundtur får ni ut mera av samtidskonsten. Rundturerna planeras i enlighet med varje grupps önskemål och behov.

Vi ber dig boka en guidad rundtur minst två veckor före det planerade besöket på museet. Eventuella ändringar och annulleringar ska göras senast en vecka före tidpunkten för guidningen. För bokningar som inte avbokats i tid debiteras fullt pris för guidningen.

Starttiden för guidade turer är alltid 15 minuter över en jämn timme (t.ex. 14.15, 15.15.).

Kiasma-rundtur för skolgrupper

Upplev det bästa Kiasma har att erbjuda! På en guidad rundtur får du stifta bekantskap med den aktuella samtidskonsten och Kiasma-byggnaden. Se och hör vad som för tillfället är mest intressant och tankeväckande på Kiasma.

Tid: 50 minuter
Gruppstorlek: 1–25 personer
Pris: 70 € / skolgrupp
Språk: svenska, finska, engelska och ryska

Beställ en rundtur

Frågor

Nationalgalleriets försäljning av tjänster
+358 (0)294 500 500 (mån-fre kl. 10–14)
forsaljning@fng.fi

Grupper som kommer utan att boka guidning

Även om du inte skulle boka en guidad rundtur för din grupp ber vi dig på förhand meddela Kiasmas info (öppet under museets öppettider) om du planerar att besöka museet med en skol- eller daghemsgrupp. På det sättet kan vi garantera ett smidigt museibesök för alla.

Vi hoppas att minst en vuxen per 25 elever ska följa med gruppen. Rör er tillsammans på Kiasma. Läraren ansvarar för gruppen under hela besökets gång.