Pekka & Teija Isorättyä, Nature Morte, 2017. Photo: Finnish National Gallery / Pirje Mykkänen.

Samlingar

Kiasmas uppdrag är att visa samtidskonst samt att samla och bevara den. Kiasmas konstsamlingar är en del av Nationalgalleriets samlingar och utgör därmed en viktig del av det finländska kulturarvet.

Kiasmas samlingar

I våra samlingar finns 8800 konstverk. Årligen köps cirka 100 nya verk in. Vi samlar i första hand konst från Finland och de närliggande regionerna, som Norden, Baltikum och Ryssland.

Stifta bekantskap med verken och låt dig inspireras av Nationalgalleriets samlingar.

En växande mängd konst görs direkt för nätet, för de sociala mediernas kanaler, för bloggplattformer eller exempelvis som mobilapplikationer. På webbplatsen Kiasma Online Art hittar du Kiasmas samling av webbkonst.

Hur utökas samlingen?

Museet köper in verk från utställningar över samtidskonst, från gallerier och direkt av konstnärerna. Kiasma producerar också nya verk som fogas till samlingarna. Anskaffningarna hanteras av en inköpsnämnd som består av experter från Kiasma och två konstnärsmedlemmar.

Anskaffningsprinciper

Förteckning över anskaffningarna år 2022

Betydande donationer

En del av verken får museet som donationer. De största helheterna vi har fått som donationer är Kouri-samlingen som samlats av Pentti Kouri och donerats till Kiasma av undervisningsministeriet, Porkkana-Morot-samlingen, Seppo Fräntis samling och Kalervo Palsas verk, som donerats till museet av Maj-Lis Pitkänen.

Donationssamlingarna och samlingsdonatorerna

Var kan man se verken?

På Kiasma visas samlingsverken på samlingsutställningar. Kiasma lånar också ut verk till utställningar på andra museer. Syftet med konstverkslånen är att göra verken i samlingarna tillgängliga för en så bred publik som möjligt, både i Finland och utomlands. Verken i Nationalgalleriets samlingar kan också ses på webben.

Till Nationalgalleriet

Fördjupa dig och forska

Det bedrivs också forskning kring museets samlingar. Forskningsartiklar publiceras i de utställningsböcker som ges ut i samband med utställningarna. Böckerna finns till salu i Kiasmas museibutik, och man kan stifta bekantskap med dem i Kiasma-biblioteket som finns på våning 5 i museet.

FNG Research är en forskningspublikation på engelska vars artiklar behandlar den forskning som bedrivs i Nationalgalleriets museer och samlingar.