Kiasmas samlingar

Kiasma samlar och visar aktuell nutidskonst. I museets samlingar finns cirka 8000 verk, och samlingarna växer med omkring 100 verk årligen. Kiasmas samlingar är en del av Nationalgalleriets samling och utgör därmed en viktig del av det finländska kulturarvet.

Nyanskaffningar 2018

Museet för nutidskonst samlar i första hand verk som representerar samtidskonsten i Finland och de närliggande regionerna. Kiasma utvidgar också sina samlingar genom att låta utföra nya verk.

Till Kiasmas samlingar hör verk av konstnärer som har inlett sin konstnärliga verksamhet på 1970-talet, inklusive alldeles nya verk. Samlingsverksamheten omfattar konstinköp, produktion av nya verk, utlåning och deposition av konstverk samt utställnings- och publikationsverksamhet.

Hur utvidgas Kiasmas samlingar?

Kiasmas konstanskaffningar hanteras av en inköpsnämnd som består av sakkunniga från Kiasma och två externa konstnärsmedlemmar. Besluten om anskaffningar fattas av museichefen på förslag av intendenten för samlingarna.

Inköpsnämnden följer aktivt med utställningar och andra händelser på konstens område. Anskaffningarna görs dels från gallerier, dels direkt från konstnärerna själva. Så vitt det är möjligt producerar eller delproducerar Kiasma också konstverk för sina utställningar, varefter de kan införlivas i museets samlingar.

Samlingarna utökas också genom donationer. Till de viktigaste donerade samlingarna hör Kouri-samlingen som Pentti Kouri samlat och som har donerats till museet av Undervisningsministeriet, Porkkana-samlingen, och verk av Kalervo Palsa som Maj-Lis Pitkänen har donerat till museet.