Kontaktinformation

Hitta till oss

Museet för nutidskonst Kiasma
Mannerheimplatsen 2
00100 Helsingfors

Leveransadress Eero Erkon katu 4

Info

Info: 0294 500 501 / info@kiasma.fi
Växel: 0294 500 200

Biljetter, öppettider och ankomst

Bokning av guidning och utrymmen

Nationalgalleriets försäljning av tjänster
0294 500 500 (mån-fre kl. 10–14)
forsaljning@fng.fi

Information om guidade rundturer

Information om bokning av utrymmen

Media

kiasmaviestinta@kiasma.fi

Facebook
Instagram
Twitter

Personal

Museichef Leevi Haapala

Assistent till museichefen Heidi Holmén
Tfn 0294 500 516

Personalens e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@kiasma.fi

Webbplats: webmaster@kiasma.fi

Utställnings- och projektförslag

Vi planerar innehållet i vårt utställnings- och evenemangsprogram självständigt, men vi är också öppna för förslag. Planeringen av kommande program sträcker sig cirka två år in i framtiden.

Utställnings- och projektförslag

Kiasmas utställningsprogram består av såväl inhemska som utländska nutidskonstnärers separatutställningar och tematiska grupputställningar. Med utställningarna strävar museet efter att på ett mångsidigt sätt presentera nutidskonstens olika fenomen, innehåll och uttrycksformer. I valet av utställningar, i planeringen och i genomförandet beaktar vi olika typer av publikgrupper.

Museet för nutidskonst Kiasma planerar självständigt sitt programinnehåll och bjuder in sina utställande konstnärer. Utställningsprogrammet planeras för cirka två år i förväg.

Vi följer aktivt vad som händer på bildkonstområdet och tar också emot utställningsförslag.

Så här ger du ett förslag för en utställning

Förslaget ska innehålla:

  • en skriftlig beskrivning av projektet (cirka 1 sida)
  • och högst 6 bifogade bilder (.jpeg, 300 dpi, max 1 MB). I fråga om videoverk bör en länk till videofilen bifogas till projektbeskrivningen.

Skicka ditt förslag till: proposals@kiasma.fi (endast per e-post).

Kommentarer till förslag

Eftersom vårt utställningsprogram inte grundar sig på ansökningsförfarande ger vi ingen respons om de förslag vi får tillhanda, utan vi kontaktar avsändaren om vi vill ha mer information om projektet.

Evenemangsförslag

Kiasmas evenemang planeras för att genomföras parallellt med utställningarna, för utställningarnas målpublik. Dessutom genomför vi årligen några större samarbetsprojekt tillsammans med olika aktörer.

Vi planerar vårt evenemangsprogram självständigt. Planeringen av kommande program sträcker sig cirka 1–1,5 år in i framtiden.

Så här ger du ett förslag för ett evenemangsförslag

Förslaget ska innehålla:

  • en skriftlig beskrivning av projektet (cirka 1 sida)
  • och högst 6 bifogade bilder (.jpeg, 300 dpi, max 1 MB). I fråga om videoverk bör en länk till videofilen bifogas till projektbeskrivningen.

Skicka ditt förslag till: events@kiasma.fi (endast per e-post).

Kommentarer till förslag

Eftersom vårt utställningsprogram inte grundar sig på ansökningsförfarande ger vi ingen respons om de förslag vi får tillhanda, utan vi kontaktar avsändaren om vi vill ha mer information om projektet.

Museibutiken

Kiasma-butiken

shop@kiasma.fi
050 452 7323

Gå till Museoshop-webbutiken

Caféet och butiken

Kiasma biblioteket

Plats: Kiasmas 5:e våningen.

kirjasto@kansallisgalleria.fi
0294 500 526

Kiasma bibliotekets tjänster och öppettider

Nationalgalleriets gemensamma tjänster

Kiasma är en del av Nationalgalleriet.

Bildtjänsten

Utlån

Registratur

Lediga arbetsplatser