Kontaktinformation

Museet för nutidskonst Kiasma
Mannerheimplatsen 2
00100 Helsingfors

Leveransadress Eero Erkon katu 4

Info

Info: +358 (0)294 500 501 / info@kiasma.fi
Växel: +358 (0)294 500 200

Biljetter, öppettider och ankomst

Hittegods

Kiasmas hittegodsförvaring finns på bottenvåningen vid garderob.

Hittegodsförvaringen följer museets öppethållningstider. Man kan göra förfrågningar på numret 0294 500 501 eller på adressen info@kiasma.fi.

Se museets öppettider

Vi använder oss av hittegodsservicen eOmistaja

  • Föremål som hittas på Kiasma antecknas alltid på samma ställe, i en digital hittegodsservice, där det är lätt att se om det förlorade föremålet har hittats.
  • Kiasma kan tyvärr inte skicka hittegods per post, utan de måste avhämtas på museet.
  • Hittegods förvaras i en månads tid på museet. Därefter levereras de till Suomen Löytötavarapiste (Finlands hittegodsbyrå).

Gå till adressen eOmistaja.fi för att se om det du har förlorat har hittats på Kiasma.

Märk! Värdeföremål läggs inte in på eOmistaja. Om du har förlorat något värdefullt såsom en mobiltelefon eller en klocka, ring då alltid nummer 0294 500 501.

Bokning av guidning

Nationalgalleriets försäljning av tjänster
+358 (0)294 500 500 (mån-fre kl. 10–14)
forsaljning@fng.fi

Information om guidade rundturer

Bokning av utrymmen

Vi hyr ut våra lokaler till företag och föreningar för möten och seminarier. Fråga om priser och tillgänglighet på tilavuokraus@kiasma.fi.

Media

kiasmaviestinta@kiasma.fi

Facebook
Instagram

Personal

Museichef Leevi Haapala

Assistent till museichefen Katriina Lappalainen
Tfn +358 (0)294 500 516

Personalens e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@kiasma.fi

Webbplats: webmaster@kiasma.fi

Utställnings- och projektförslag

Vi planerar innehållet i vårt utställnings- och evenemangsprogram självständigt, men vi är också öppna för förslag. Planeringen av kommande program sträcker sig cirka två år in i framtiden.

Utställnings- och projektförslag

Kiasmas utställningsprogram består av såväl inhemska som utländska nutidskonstnärers separatutställningar och tematiska grupputställningar. Med utställningarna strävar museet efter att på ett mångsidigt sätt presentera nutidskonstens olika fenomen, innehåll och uttrycksformer. I valet av utställningar, i planeringen och i genomförandet beaktar vi olika typer av publikgrupper.

Museet för nutidskonst Kiasma planerar självständigt sitt programinnehåll och bjuder in sina utställande konstnärer. Utställningsprogrammet planeras för cirka två år i förväg.

Vi följer aktivt vad som händer på bildkonstområdet och tar också emot utställningsförslag.

Så här ger du ett förslag för en utställning

Förslaget ska innehålla:

  • en skriftlig beskrivning av projektet (cirka 1 sida)
  • och högst 6 bifogade bilder (.jpeg, 300 dpi, max 1 MB). I fråga om videoverk bör en länk till videofilen bifogas till projektbeskrivningen.

Skicka ditt förslag till: proposals@kiasma.fi (endast per e-post).

Kommentarer till förslag

Eftersom vårt utställningsprogram inte grundar sig på ansökningsförfarande ger vi ingen respons om de förslag vi får tillhanda, utan vi kontaktar avsändaren om vi vill ha mer information om projektet.

Evenemangsförslag

Kiasmas evenemang planeras för att genomföras parallellt med utställningarna, för utställningarnas målpublik. Dessutom genomför vi årligen några större samarbetsprojekt tillsammans med olika aktörer.

Vi planerar vårt evenemangsprogram självständigt. Planeringen av kommande program sträcker sig cirka 1–1,5 år in i framtiden.

Så här ger du ett förslag för ett evenemangsförslag

Förslaget ska innehålla:

  • en skriftlig beskrivning av projektet (cirka 1 sida)
  • och högst 6 bifogade bilder (.jpeg, 300 dpi, max 1 MB). I fråga om videoverk bör en länk till videofilen bifogas till projektbeskrivningen.

Skicka ditt förslag till: events@kiasma.fi (endast per e-post).

Kommentarer till förslag

Eftersom vårt utställningsprogram inte grundar sig på ansökningsförfarande ger vi ingen respons om de förslag vi får tillhanda, utan vi kontaktar avsändaren om vi vill ha mer information om projektet.

Museibutiken

museoshop@kansallisgalleria.fi
+358 (0)50 452 7323

museoshop.fi

museoshop.fi

Caféet och butiken

Kiasma biblioteket

Plats: Kiasmas 5:e våningen.

kirjasto@kansallisgalleria.fi
+358 (0)294 500 526

Kiasma bibliotekets tjänster och öppettider

Nationalgalleriets gemensamma tjänster

Kiasma är en del av Nationalgalleriet.

Bildtjänsten

Utlån

Registratur

Lediga arbetsplatser