Nina Beier

Nina Beiers skulpturer bygger ofta på existerande föremål. Pastellfärgade lavoarer, fjärrkontrollerade leksaksbilar och porslinsvaser kartlägger rutter från orginaler till kopior, reser i tid och rum, från en kultur och era till följande.

  • 22.3.–8.9.2024
Våning 5
Biljetter: med museibiljetten

Nina Beier, Automobile, 2017.
Courtesy the artist, Croy Nielsen, Vienna and Standard (Oslo), Oslo. Bild: Martin Polak.

Om utställningen

Innebördena av de föremål som används av Nina Beier (f. 1975, Danmark) förändras i nya kontexter. Ibland fastnar skulpturerna i ett mellantillstånd, på gränsen mellan den materiella formen och den bild de projicerar. Föremålens serieartade karaktär och hur de presenteras sida vid sida ger också en fingervisning om ett kontinuerligt flöde av nya innebörder. Utställningen som också inkluderar performance har sammanställts retrospektivt och är den hittills största översikten över Beiers produktion.

Bilder

Kurator

Utställningen har kuraterats av Piia Oksanen, kurator för Kiasmas växlande utställningar.