Kiasma Goes Taidehalli

Konsthallen visar kända verk och nya anskaffningar ur Kiasmas samlingar.

  • 10.10.–16.11.2014

På denna utställning möter publiken sällsamma färgvärldar, materialkombinationer och proportioner. Hur tar sig Kiasmas samlingsverk ut då de lämnar sin normala omgivning och ställs ut i Konsthallen, en byggnad som är skapt i en annan tid med en annan konstuppfattning?

Placeringen av verken och deras inbördes dynamik skapar en specifik stämning i varje utställningssal. Samtidigt utmanar utställningen den traditionella skönhetsuppfattningen – med Richard Deacons verk Almost Beautiful som en anslående sammanfattning. Skönhetsupplevelsen kan då involvera flera sinnen eller växa fram ur verkens placering i rummet.

Kuratorer för denna gemensamma utställning är amanuens Eija Aarnio från Kiasma och utställningschef Hanna Mamia-Walther från konsthallen. Från Kiasmas samling på totalt omkring 8500 verk visas nu 30 verk av 22 framstående konstnärer inom bl.a. minimalism, kinetisk konst samt 2000-talets måleri och skulptur. Kouri-samlingen är representerad med flera verk och dessutom visas några nyare konstförvärv som ännu inte visats på Kiasma.

Helsingfors Konsthall

Nervandersgatan 3
Info & biljetter 040 450 7211