Ismo Kajander Anartisten

Utställningen presenterar ett omfattande urval verk av Ismo Kajander, en konstnär som har gått den långa vägen över konstens olika fält.

  • 17.4.–9.8.2015

Ismo Kajander (f. 1939) är en konstnär, fotograf, skribent och lärare vars karriär sträcker sig över sju årtionden. I centrum för den omfattande retrospektiva utställningen står assemblagen som Kajander skapar av vardagliga material och föremål. Sin inspiration får verken ur litteraturen, vetenskapen och konsthistorien.

Tiden i Paris och det mentala bandet till dadaisterna som tidigare hade varit aktiva i staden syns tydligt i Kajanders konst. Av dadaisterna har Kajander ärvt en samhälleligt tillspetsad och intellektuell lekfullhet, och en tendens att förkasta de rådande reglerna för konst.

Utställningens namn Anartisten hänvisar till Kajanders verksamhet utanför konstens huvudfåra.