Face to face

I nutidskonsten får porträttet många olika och ibland överraskande former.

  • 13.3.2015–7.2.2016

Med ett porträtt avses vanligen ett konstverk som beskriver en viss person och som avslöjar någonting om hennes eller hans väsen, personlighet eller ställning. De senaste årtiondena har inneburit stora omvälvningar för porträttet i och med att våra uppfattningar om vad identiteten innebär har förändrats. Vi tänker inte längre att det finns ett ”verkligt själv” som kan fångas på bild. Konsten letar i stället efter nya metoder för att beskriva en mångfasetterad och föränderlig identitet.

Utställningen presenterar Kiasmas samlingar och aktuell samtidskonst med porträttet som tema. Bland verken finns traditionella konstnärssjälvporträtt, men många konstnärer fokuserar i sina verk på att beskriva kroppen eller den fysiska närvaron, i stället för på ansiktet och porträttlikheten. Ibland ser vi bara föremål som hänvisar till en person eller personens roll, och i en del verk en offentlig person som konstnären själv aldrig har träffat.

Även om porträttets gränser har blivit suddigare är porträttet förknippat med en tanke om ett möte. Vid ett porträtt står åskådaren öga mot öga med en annan människa – konstnären eller någon annan. Ibland besvarar den avporträtterade blicken, ibland vänder hon eller han sitt ansikte från åskådaren.