Pauline Curnier Jardin

Utställningen presenterar Kiasma Pauline Curnier Jardins verk som behandlar samhällets normer och stereotypier. Hennes verk är ofta humoristiska och visuellt rikliga i både form och stil.

  • 11.10.2024–23.2.2025
Våning 5
Biljetter: med museibiljetten

Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin / VG Bild-Kunst, Bonn. Vy från utställningen, Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlin, 2021. Bild: Mathias Völzke.

Om utställningen

Pauline Curnier Jardins (f. 1980, Frankrike) upplevelsebaserad konst utnyttjar filmframställning, installationer, skulpturer och performance. I centrum står förväntningar som ställs på kvinnor eller på marginaliserade gemenskaper, som konstnären nedmonterar med mångsidiga iscensättningar och berättelser. Typiska ingredienser i Curnier Jardins konst är historia, mytologi, religion eller folkliga traditioner.

Bilder

Kuratorer

Utställningen har kuraterats av Patrik Nyber och Piia Oksanen, kuratorer för Kiasmas växlande utställningar.