Kiasman ystävät ry:n hallitus

Yhdistyksen toiminta on päättynyt.

Yhdistyksen hallintoa hoitaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen keskuudesta puheenjohtajan. Hallituksen ja sen puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan.

Hallitus

Katariina Lipsanen, puheenjohtaja
Jaakko Blomberg
Juha Huuskonen
Helena Hyvönen, vpj
Pertti Kekarainen
Pekka Lehtinen
Jaakko Lindgren
Jarmo Mäkilä
Jyri Sarpaniemi
Annamari Vänskä