Tue Kiasmaa

Nykytaide tarvitsee tukeasi. Auta meitä tekemään entistä parempaa nykytaiteen museota ja kartuttamaan suomalaista taideperintöä. Voit tukea Kiasman toimintaa monella tapaa.

Kiasma tekee nykytaidetta tutuksi mahdollisimman monelle ja tarjoaa elämyksiä sekä uusia näkökulmia elämään. Kiasman arkeen kuuluu jatkuva vuoropuhelu yleisön, ympäröivän yhteiskunnan ja taidemaailman kanssa.

Yritysyhteistyö

Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa Kiasman strategista toimintaa. Yrityskumppanit ovat näkyvä osa Kiasman arkea. Tutustu yritysyhteistyöhön.
Lue lisää

Kiasman Ystävät

Kiasman ystävät -yhdistyksen toiminta on päättynyt. Yhdistys tuki museota taidelahjoituksin sekä vapaaehtoistyövoimalla.
Lue lisää

Kiasma Tukisäätiö

Kiasman Tukisäätiön tehtävä on tukea Kiasman näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä kokoelmien kartuttamista. Säätiön kautta Kiasmalle voi antaa taide-, raha- ja testamenttilahjoituksia.
Lue lisää