Historia

Nykytaiteen museon synty

1939 Nykytaiteen näyttelytilojen puute ja näyttelyiden järjestämisen kalleus johtavat Nykytaide ry:n perustamiseen. Yhdistyksen rooli etenkin 1950-luvun taide-elämässä on merkittävä.

1960-luku Tavoite modernin taiteen museosta saa laajempaa kannatusta. Julkinen keskustelu ja lehtikirjoittelu museosta ja sen puuttumisesta lisääntyy. Virallisessa keskustelussa esiintyy vastakkainasettelu keskusmuseon sekä modernin taiteen museon ja Ateneum-rakennuksen välillä.

1961 Ensimmäinen ARS-näyttely järjestetään. Näyttely toteutetaan Nykytaide ry:n ja Suomen Taideakatemian yhteistyönä.

1965 Valtion taidekomitean antaa lausunnon keskusmuseosta, jonka sijainniksi kaavaillaan Töölönlahden aluetta. Suunnitelma elää aina 1970-luvun puoliväliin saakka.

1970-luku Uuden taiteen tuomiin tilaongelmiin ehdotetaan useita erilaisia ratkaisuja, mm. Ateneumin saneeraamista, uuden Valtion taidekeskuksen rakentamista sekä uudisrakennusta Pasilaan.

1975 Valtio ottaa ensimmäistä kertaa kantaa nykytaiteen museon puolesta. Valtion kuvataidetoimikunnan toimenpideohjelmassa todetaan, että nykytaiteen keskus olisi rakennettava pikaisesti korjaamaan Helsingin keskustan näyttelytilojen puutetta.

1980-luku Vuosikymmentä leimaavat laajeneva julkinen keskustelu lehdistössä, komiteoissa ja seminaareissa sekä toiminta nykytaiteen museon perustamiseksi. Noususuhdanteessa elävä Suomi näyttäytyy puutteellisena ilman nykytaiteen museota etenkin, kun kulttuurinen aktiivisuus lisääntyy.

1983 Nykytaiteen museo ry perustetaan. Sen toimintaan kuuluu julkisen keskustelun käyminen ja asennemuokkaus, julkaisutoiminta sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen.

1986 Nuoret taidehistorioitsijat, taidehistorian opiskelijat, kriitikot ja taiteilijat perustavat Porkkana ry:n. Yhdistys toimii spontaanisti nykytaiteen museon perustamisen puolesta tekemällä konkreettisia akteja museohankkeen vauhdittamiseksi.

1987 Taiteiden välisesti tai muuten perinteisten taidelajien ulkopuolella työskentelevistä tekijöistä koostuva Muu ry perustetaan. Yhdistys ottaa voimakkaasti kantaa nykytaiteen museosuunnitelmiin.

1988 Keskustaidemuseotoimikunnan mietintö valtakunnallisen kuvataiteen keskusmuseon perustamisesta julkaistaan. Se sisältää ehdotuksen laiksi ja asetukseksi Valtion taidemuseosta sekä Nykytaiteen museon aloittamispäivästä. Mietinnön mukainen laki ja asetus hyväksytään valtion vuoden 1990 budjettiesityksessä.

1989 Rahoitusratkaisu Nykytaiteen museorakennukselle löytyy Helsingin kaupungin ja valtion välisestä maakaupasta. Asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on laatia museon perustamissuunnitelmaa.

1990 Nykytaiteen museo aloittaa toimintansa 1. syyskuuta. Museo toimii alkuun väliaikaistiloissa Kansakoulukadulla ja toukokuusta 1991 lähtien saneeratussa Ateneum-rakennuksessa.

1992 Arkkitehtikilpailu Nykytaiteen museon suunnittelemiseksi julistetaan syksyllä.

1993 Yhdysvaltalaisen Steven Hollin työ Chiasma valitaan kilpailuun osallistuneen 516 työn joukosta.

1996 Kiasman rakennustyöt aloitetaan Mannerheimintien varrella.

1998 Kiasman avajaisia vietetään toukokuussa. Avajaisviikonloppuna museoon virtaa 30 000 uteliasta kävijää.

2011 Kiasman yhteenlaskettu kävijämäärä ylittää kolme miljoonaa.

2014 Syyskuussa Kiasma sulkeutuu kunnostustöiden vuoksi ja aukeaa jälleen keväällä 2015.

2016 Kiasmassa vierailee ennätykselliset 315 967 kävijää.