Workshop: Bodytalk – kehojuttuja

Kehollinen ja keskusteleva tulevaisuustyöpaja tiukalla teknobiitillä.

  • 17.10.2020 klo 12–16
  • 18.10.2020 klo 12–16
Seminaari-tila
Liput: 5 €
Tanssijoita ulkona joen varressa.

Maria F. Scaroni

Kuvaus

Kuinka puhua tulevaisuudesta ja sanoittaa nykyhetkeä? Kuulostaako äänemme erilaiselta jos ensin tanssimme?

Bodytalk tutkii miten yöelämän oppitunnit voisivat edesauttaa meitä löytämään uusia tapoja keskustella yhteiskunnallisista teemoista kuten ilmaston ja demokratian kriiseistä, ihmisyyden ja yhdessäolon tulevaisuuksista, arjestamme nyt ja jatkossa.

Työpaja yhdistää nykytanssin, yöelämän ja tulevaisuudentutkimuksen työkaluja ja etsii reittejä keskustella tulevaisuudesta kehollisen aktivoinnin kautta. Suuntaamme katseen erityisesti klubimaailman, konemusiikin ja reivien uumeniin etsiessämme virikkeitä yhdessäoloon ja siitä keskusteluun. Virittäydymme teknon tahtiin aktiivisena meditointina – yksin yhdessä – ja muokkaamme huoneesta tilaa jossa arkiset tavat olla ja keskustella eivät päde, ja koetamme ratkoa suhdettamme ympäröivään maailmaan kehollisten havaintojen avustuksella.

Tulevaisuutta ei voi tuntea, mutta uusia tulevaisuuksia voi tietoisesti muokata. Klubimaailma on vuosikymmenten saatossa muodostunut yhdessäolon paikaksi, jossa ajantajun saa jättää narikkaan, ja jossa toisto, tanssi ja transsi ovat yhteisiä välineitä muodostaa todellisuutta sellaiseksi kuin se itselleen parhaiten sopii, seuraten ikiaikaisia monikulttuurisia perinteitä joissa yhteinen, monotoninen ja toistuva biitti, rummutus ja tahti tuovat ryhmiä yhteen.

Kenelle

Työpaja on kielijoustava – käytämme sekä suomea että englantia mukautuen osallistujien kielitaustaan. Työpaja sopii kaikille kehoille eikä vaadi ennakkotietoa tai -kokemusta tanssista, yöelämästä tai tulevaisuusteemoista. Suosittelemme mukavia vaatteita.

Työryhmä

Keväällä 2020 esitystaiteilija-tutkija Simo Vassisen, tulevaisuudentutkija Roope Mokan ja tanssitaiteilija Maria F. Scaronin muodostama Bodytalk-työryhmä tutkii tulevaisuudentutkimuksen ja nykytanssin metodien yhteentulemista erityiskiinnostuksenaan yöelämän kehollisuus.

Työryhmän jäsenten yhteisessä koulutus-, ammatti- ja aktivistitaustassa yhdistyvät mm. tulevaisuudentutkimus, nykytanssi, esitystaide, yhteiskehittämisen, osallistumisen ja voimaantumisen menetelmät, teknomusiikki ja klubikulttuuri, journalismi, tapahtumatuotanto sekä poliittinen filosofia. Bodytalk toimii Berliinissä ja Helsingissä ajatuksenaan edistää vuoropuhelua, tutkimustietoa ja kokeiluja taiteen, kehollisuuden ja yhteiskunnallisen tutkimuksen välimaastossa.

Ryhmän työtä on tukenut Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkoston Together Alone -hanke ja ryhmän ensimmäiset kokeilut tapahtuivat kesäkuussa ja syyskuussa 2020 ajatushautomo Demos Helsingin luotsaamilla UNTITLED-tulevaisuusfestivaaleilla.

esitys_nyt festivaalin ohjelma

Sisältöä ei löytynyt.