Babyns färglek

Vilken färg har ett blåbär? Hur smakar gult?

Färgleken för babyer innebär samvaro för babyer (3–11 månader) och föräldrar, och bygger på lek och interaktion på barnets villkor. Deltagarna får stifta bekantskap med nya färger och material genom att känna, smaka, dofta och lyssna på dem. Färgleken inleds med ett kort utställningsbesök. Färglek organiseras på finska eller på engelska.

Kom med på Babyns färglek eller beställ en färglek för din egen grupp.

Babyns färglek-verkstäder

Färglekar arrangeras igen 8.8.-22.8.2020.

Besökets längd 1,5 t
Gruppstorlek max 5 barn och vuxna
Pris 25 euro. Priset inkluderar material och handledning i verkstaden.

Köp en biljett

Boka en Babyns färglek för din egen grupp

Besökets längd 1,5 t
Gruppstorlek max 10 barn och vuxna
Pris 295 euro. Priset inkluderar material och handledning i verkstaden. Inträde till museet betalas separat.

Så här bokar du en Babyns färglek

Per telefon 0294 500 500 (måndag–fredag kl. 10–14)

Per e-post forsaljning@fng.fi.