Var god

Utställningar år 2019

01.01.2019 - 31.12.2019

Kiasmas program år 2019 byggs kring temat ett gott liv. På utställningarna och i föreställningarna framhävs tankar om givande, delande, gästvänlighet och möten. Åskådarna bjuds också in att själva göra konst, och att uppleva konstens glädje och inspirationsbringande kraft. Det goda kräver handlingar, det kräver att vi delar. Var god – Dela med dig av det goda! Under temaåret 2019 ­– Var god ses följande utställningar:

Shoplifter

8.2.-15.9.2019

Temaåret inleds i februari med den isländska, numera i New York bosatta konstnären Hrafnhildur Arnardóttir d.v.s. Shoplifter. Konstnären använder syntetiskt hår för sina massiva installationer, där humor har sin egen finstämda plats. Man kan gå in i de massiva installationerna, vistas där och vidröra eller smeka verken.

I utställningssalen på femte våningen i Kiasma arrangeras också musikföreställningar, diskussioner och annat program. Shoplifter är en internationellt känd konstnär som utsetts att representera Island på Venedigbiennalen 2019.

Läs mera om Shoplifters utställning Nervescape VIII

Stig upp på scenen

8.2.-18.8.2019

På våren fylls fjärde våningen på Kiasma med engagerande och upplevelsefyllda verk som tar upp teman som givande och gästfrihet. Bland verken som visas finns taiwanesiska Lee Mingweis verk The Mending Project, där han reparerar än besökares trasiga klädesplagg.

I David Shrigley verk har publiken möjlighet att göra krokiteckningar av en humoristisk skulptur, och de verk som publiken producerar hängs upp i samma sal. Övriga konstnärer på utställningen är Christian Falsnaes, Sasha Pirogova och Amalia Pica.

Läs mera om utställningen Stig upp på scenen

Iiu Susiraja

15.3.-28.7.2019

Den finländska konstnären Iiu Susiraja är känd för sina ärliga självporträtt där hon avbildar sig själv i vardagliga sysslor och absurda situationer i hemmet. Verken väcker insikt om våra kulturellt laddade uppfattningar om kroppsbild, sexualitet och kvinnlighet. Veken utstrålar värme, humor och förbarmande.

På Kiasma visas Susirajas fotografier och videoverk. I utställningen ingår både konstnärens tidigare och nyaste produktion.

Läs mera om Iiu Susirajas utställning Torr glädje

Kiasma Commission by Kordelin: Alma Heikkilä

15.3.-28.7.2019

Kiasma Commission by Kordelin är en ny produktions- och stödmodell för finsk samtidskonst. Alma Heikkilä har valts som den andra konstnären i serien. Motiven och utgångspunkterna för Heikkiläs målningar och installationer som består av många material är saker som ligger utom räckhåll för vår observationsförmåga, såsom mikroskopiskt små bakterier, svampar och organismer samt biosfären och klimatförändringen. Heikkilä försöker hitta metoder att gestalta världen och överskrida människocentrerade tankemodeller.

Läs mera om Alma Heikkiläs utställning

Samlevnad

26.4.2019-1.3.2020 ja 23.8.2019-2.2.2020

Samlingsutställningen som öppnar på tredje våningen i mars 2019 går på djupet med relationen mellan människa och natur, och med hur kriterierna för ett gott liv ter sig ur en annan arts synvinkel. Människan är en art bland många.

Utställningen efterlyser empati och solidaritet – också mellan arter. I augusti utvidgas utställningen också till våning 2, där temat belyses bl.a. genom de ritualer som är förknippade med naturen och relationen till naturen.

Läs mera om utställningen Samlevnad

Torbjørn Rødland

13.9.2019-5.1.2020

På hösten visas också norskfödda Torbjørn Rødlands verk på utställningen Fifth Honeymoon.Han är känd för sina extremt genomtänkta och starkt känsloframkallande fotografier. I centrum för fotografierna står ofta människan, i situationer som är förbryllande intima, laddade och mångtydiga.

Ragnar Kjartansson

11.10.2019 -2.2.2020

Höstens största verk är den isländska konstnären Ragnar Kjartanssons installation The Visitors. Den är en hyllning till kreativiteten, gemenskapen och vänskapen. Namnet kommer från det sista albumet av popgruppen ABBA.

Verket The Visitors är en niokanalig videoinstallation. Varje musiker som uppträder i videon har spelat in sin andel separat. Då alla de nio inspelningarna får verka tillsamman i rummet uppstår en helhet där de enskilda delarna kombineras i ett imponerande integrerat utförande. Verket förvandlar hela utställningsrummet på femte våningen till en berörande musikalisk upplevelse.

Var god-evenemang

Under temaåret arrangeras många olika slags evenemang. I utställningslokalerna på femte våningen i Kiasma arrangeras under Shoplifter-utställninens gång bland annat musikuppträdanden, diskussioner och annat program.

Läs mera om evenemangen och föreställningarna (på finska)