Väderprognos för framtiden

Utställningen behandlar människans relation till andra arter i en tid då klimatförändringen och massutrotningen av arter inskränker livets möjligheter på jorden.

  • 31.1.–26.7.2020
4:e våningen

Bild: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen.

Väderprognos för framtiden tar upp människans relation till andra arter i en tid då klimatförändringen och massutrotningen av arter inskränker livets möjligheter på jorden. Utställningen visades på Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen 2019.

Då vi tänker på framtiden måste vi beakta hur beroende olika arter är av varandra och omvärdera relationerna mellan arter.

Människan har ofta svårt att se saker som sker och uppträder i en helt annan skala än vår egen. Sådana är till exempel mikroskopiska organismer, gifters långsamma inverkan på miljön och förmultningens långvariga processer. Genom att fästa åskådarens uppmärksamhet vid rummets och verkens materiella karaktär och jämställa åskådarens kropp med andra livsformer strävar utställningen efter att skapa en koppling till helheter som är större än människan.

Konstnärer på utställningen

Konstnärsduon nabbteeri

Konstnärsduon nabbteeri (Janne Nabb & Maria Teeri, Finland) samlar in det material de behöver på platsen och skapar nätliknande installationer av återvunna föremål. Deras verk är helheter som byggs upp ur interaktionen mellan konstnärerna och andra organismer, också icke-mänskliga. I centrum för verken står ofta mikroskopiskt små organismer som lever tillsammans med människan.

Ane Graff

Ane Graff  (Norge) kombinerar i sin konst naturvetenskapernas metoder – som mikrobiologins och kemins – med sina egna materialundersökningar. I sina installationer ifrågasätter Graff till synes stabila strukturer och klassificeringar som bygger på vetenskap och kultur. Hon frågar hur uppfattningen om människans unika ställning i förhållande till andra djur och det dualistiska tänkandet är kopplade till den ekologiska krisen.

Ingela Ihrman

I sina assemblage, verk med levande bilder och texter kombinerar Ingela Ihrman (Sverige) fantasi, hantverksteknik och sina egna känslor och upplevelser. Ihrmans alginstallation berättar om människans vätskeformade ursprung och om kopplingarna mellan olika livsformer.

Publikation

I samband med utställningen utkommer publikationen som finns att köpa i Kiasmas museibutik.

Samarbete

I projektet på Nordiska paviljongen 2019 deltog Moderna Museet i Sverige, Office for Contemporary Art Norway (OCA) i Norge och Museet för nutidskonst Kiasma, som ansvarade för produktionen av utställningen.

Utställningen Väderprognos för framtiden stöds av Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Saastamoinenstiftelsen samt Undervisnings- och kulturministeriet.

Efter Kiasma utställningen öppnas i Kuntsi museum för modern konst i Vasa.