Torbjørn Rødland

Torbjørn Rødland är känd för sina extremt genomtänkta och starkt känsloframkallande fotografier.

  • 13.9.2019–5.1.2020
5:e våningen

Bild: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen.

På hösten visas i Kiasma verk av den norskfödda konstnären Torbjørn Rødland. Rødland är känd för sina genomtänkta och känsloframkallande fotografier. Ämnet är ofta en människa, i situationer som är intima, laddade och mångtydiga.

Kroppar uppträder i Rødlands arbete både som porträtt och som enskilda delar. De kan också framträda som iscensatta, typologiserade ”karaktärer” mitt i ett berättande ögonblick. Liksom konstnärens många stilleben återspeglar dessa fotografier vår komplexa och skiktade verklighet.

Känslor och mångtydiga tolkningar

I sina verk kombinerar Rødland ofta figurer asymmetriskt. Gammal paras ihop med ung, olika etniska bakgrunder möts och maktrelationerna mellan modellerna är i obalans: den ena dominerar medan den andra underkastar sig. Genom sina verk vill konstnären emellertid dekonstruera dessa dikotomier och visa att motsatser alltid är sammanflätade med varandra. Samma tanke återfinns i många österländska filosofier som exempelvis lär att det goda är omöjligt att förstå utan det onda.

Känslan av obehag är ofta närvarande i Rødlands fotografier. I bilden möter betraktaren en mångtydig situation som kan vara resultatet av likaväl ömhet som våld. Det är upp till betraktaren att tolka situationen.

”Jag är intresserad av saker som har många skikt och som öppnar sig i flera olika, också motsatta riktningar.”

– Torbjørn Rødland

Även om fotografiet är medlet för Rødlands konst utgör nya videoverket Between Fork and Ladder, filmat i Los Angeles och på Lofoten, det centrala verket på utställningen Fifth Honeymoon.

Torbjørn Rødland

Torbjørn Rødland (f. 1970, Stavanger, Norge) bor och arbetar i Los Angeles. Hans verk har visats bland annat på Venedigbiennalen, Serpentine Gallery, London; MoMA PS1, Long Island City och Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima.

Fifth Honeymoon är Rødlands första soloutställning i Finland.

Publikation

Publikationen om utställningen är till salu i Museoshop.

Samarbete

I samarbete mellan Bergen Kunsthall, Bergen, Norge, Bonniers Konsthall, Stockholm, Sverige och Kiasma, Museet för Nutidskonst, Helsinki, Finland.

Utställningen stöds av Norges ambassad i Helsingfors.