Tom of Finland

En vågad resa

Utställningen hämtar en av världens berömdaste finska konstnärer, Tom of Finlands, verk och levnadshistoria till Kiasma.

  • 28.4.–29.10.2023
3:e våningen
Biljetter: med museibiljetten

Tom at TOM House, Los Angeles, 1984. Courtesy Tom of Finland Foundation. Bild: Jack Shear.

Maskulin skönhet

Tom of Finland (Touko Valio Laaksonen 8.5.1920 – 7.11.1991) är en av de mest kända finska konstnärerna runtom i världen. Hans teckningar av lyckliga homosexuella män som njuter av sin sexualitet var revolutionerande i en tid då homosexualitet klassificerades som ett brott och fetischism som en sjukdom. Många som hör till en sexuell minoritet har upplevt verken som befriande och kraftgivande. Med åren har pornografi för en liten grupp blivit konst för många.

Gestalterna i Tom of Finlands teckningar – skogsarbetaren, motorcyklisten, soldaten, polisen – utstrålar livskraft, glädje och stolthet. I verken återges läderklädernas och uniformernas detaljer lika noggrant som de muskulösa kropparnas skönhet. Det centrala är den ömsesidiga kopplingen mellan männen genom erotiskt laddade blickar, beröringar och ställningar. Det är bildernas syfte att vara upphetsande; först tecknade konstnären dem för sig själv och senare också för sina fans och en växande skara kunder. Av teckningarna gjordes fotokopior och tryckalster, och de levererades också internationellt per postorder.

Internationell föregångare

Tom of Finland var en virtuos bildskapare. Hans inflytande syns i verk av många betydande, professionella upphovsmän på det kreativa området, såsom Robert Mapplethorpe, Mike Kelley och Jean-Paul Gaultier. De hörde till de första som förstod det konstnärliga värdet hos Tom of Finlands bilder, och sedermera har konstnärens verk visats på utställningar runtom i världen.

En vågad resa omspänner Tom of Finlands karriär som sträckte sig över sex årtionden. Helheten byggs upp kring de tecknade gestalter och miljöer som konstnären skapat och reflekterar de olika skedena i hans liv. I utställningen ingår ett rikligt arkivmaterial, bland annat konstnärens barndomsteckningar. På utställningen kan man också med hjälp av virtuella glasögon besöka Tom House i Los Angeles, där konstnären bodde vintertid under det sista årtiondet av sitt liv.

Verk på utställningen

Beskrivning

Tom of Finland är en av de berömdaste finska konstnärerna i världen. Han är känd för sin särpräglade stil och sina ikoniska bilder. Utställningen som Kiasma har byggt upp kring Touko Valio Laaksonens (8.5.1920 – 7.11.1991) figurerna – en skogshuggare, en motorcyklist, en kontorsarbetare, en soldat, en polis – omfattar hela konstnärens sextio år långa karriär.

Utställningen lyfter fram Tom of Finlands virtuositet som bildskapare. Hans inflytande syns i verk av många betydande kulturkreatörer som Robert Mapplethorpe och Jean-Paul Gaultier.

Kuratorerna

Kuratorer för utställningen är museichef Leevi Haapala och huvudkuratorn för de alternerande utställningarna João Laia.

Evenemang