Samlevnad

Människa, djur och natur i Kiasmas samlingar.

26.04.2019 - 01.03.2020

Hur visar sig naturen i samtidskonstens verk? Och hur är det med människans relation till andra arter?

Samlingsutställningen Samlevnad utforskar människans relation till naturen ur andra arters perspektiv. Miljöfrågorna, naturen samt människans och djurens samexistens har länge intresserat konstnärerna, men särskilt under 2000-talet har temat blivit brännande aktuellt.

Samlevnad är en del av Kiasmas temaår Var god. Utställningen inbjuder oss att reflektera över vems goda liv det egentligen handlar om, och ifrågasätter människans invanda position ovanom de andra arterna som de övrigas härskare.

Tvådelad utställning

Utställningen utvidgas i augusti med verk som sträcker sig mot en djupare naturrelation, riter och en värld av alternativt vetande. Utöver teman kring förandligande behandlar utställningen gränserna för den mänskliga kunskapen och vår föreställningsförmåga.

Konstnärer på utställningen

Lauri Ainala & Kalle Hamm & Dzamil Kamanger, Lauri Anttila, Felipe de Ávila Franco, Torben Ebbesen, Andris Eglītis, Olga Florenskaja & Aleksander Florenski, Simryn Gill, Terike Haapoja, Paavo Halonen, Alma Heikkilä, Jussi Heikkilä, Hannaleena Heiska, Outi Heiskanen, Marja Helander, Emma Helle, Nancy Holt, Felicia Fasanino Jansson, Muriel Kuoppala, Richard Long, Pia Männikkö, Fanni Niemi-Junkola, Otobong Nkanga, Johan Oja, Sari Palosaari, Roland Persson, Outi Pieski, Kati Roover, Charles Sandison, Alan Sonfist, Jenna Sutela, Maija Tammi, Niina Tervo, Ingrid Torvund, Elina Vainio, Timo Vaittinen, Sergio Vega, Stuart Wrede och Charlotta Östlund.

Se artistintervjuer på Youtube

Publikation

I samband med utställningen utkommer publikationen Yhteiseloa | Coexistence, A Museum of Contemporary Art Publication 166 / 2019 som finns att köpa i Kiasma Shop och museoshop.fi.

2:a och 3:e våningen