Pilvi Takala

Gemenskaper och deras oskrivna regler är återkommande motiv för Takalas verk.

  • 24.8.2018–17.2.2019

Kiasma, näyttely: Pilvi Takala Toinen vuoro 24.08.2018 – 17.02.2019 kuva | Photo Kansallisgalleria | Finnish National Gallery / Pirje Mykkänen

Konstnären Pilvi Takala är en av de internationellt kändaste i den nya generationen finska konstnärer. Utställningen Andra skiftet presenterar sex av Takalas videoverk från de senaste tio åren.

Gemenskaper och deras oskrivna regler är återkommande motiv för konstnärens verk. Därför utspelar sig hennes videoverk ofta i arbetsmiljöer.  

Takala utforskar gemenskaper genom att infiltrera dem och bli en del av dem. Genom att bryta mot invanda beteendemodeller synliggör hon vad som är godtagbart och vad som inte är det i gemenskapen, och lyfter fram det till diskussion. Konstnären är intresserad av hur vi förhandlar om outtalade förväntningar och regler, och hur man kan uttrycka samtycke i ord eller utan ord.

Känsloarbete

Uttrycket det andra skiftetföddes i slutet av 1980-talet för att beskriva det hushållsarbete utan lön som framförallt kvinnor utför vid sidan av sitt förvärvsarbete. Takala påpekar att uttrycket känsloarbete idag omfattar liknande saker. Känsloarbete kan innebära att städa upp efter andra, att tvingas ta rollen som terapeut eller att medla i konflikter på arbetsplatsen. Även dessa uppgifter hopar sig på vissa medlemmar i gemenskapen, och blir ofta utan uppmärksamhet och uppskattning.  

För Takala är känsloarbete en konstnärlig metod. I sina verk för hon fram hur komplicerat det är att definiera personliga gränser, då gränserna blir suddiga mellan arbete och fritid, och mellan förväntningar och plikter. 

Pilvi Takala

Pilvi Takala (1981, Helsingfors) bor i Helsingfors och Berlin. Hon utexaminerades år 2006 från Bildkonstakademin som magister i konst. År 2013 tilldelades hon statspriset i bildkonst och det brittiska priset Emdash Award vid onstmässan Frieze London. Det här är Pilvi Takalas första soloutställning i museikontext i Finland.