Mika Vainio

50 Hz

Utställningen 50 Hz är den första stora översikten över Mika Vainios ljudkonst i Finland.

  • 20.8.2020–10.1.2021
Våning 4

Bild: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Om utställningen

Musikern och ljudkonstnären Mika Vainio (1963–2017) var en pionjär inom den experimentella elektroniska musiken i Finland. Han publicerade under 1990–2010-talen musik både under eget namn och genom ett flertal soloprojekt, bland annat under namnet Ø. Tillsammans med Ilpo Väisänen bildade han gruppen Pan Sonic. Han samarbetade också med många andra musiker och bildkonstnärer.

En mindre känd sida av Vainios arbete är hans verksamhet som ljudkonstnär. Från och med mitten av 1990-talet deltog han i flera grupputställningar över samtidskonst i Europa och Nordamerika.

Utöver ljudet är också tystnaden viktig

Vainio hittade ofta inspirationskällor i filmer, böcker och den vardagliga omgivningen. Han var också intresserad av det urbana rummet, av övergivna byggnader och oanvändbar mark. Också i sina verk utnyttjade han ljud som han hittat i omgivningen. Känslan utgjorde kompositionernas utgångspunkt, och utöver ljudet var också tystnaden, frånvaron av ljud, ett viktigt element.

Denna utställning presenterar ett urval av Vainios ljudinstallationer. På utställningen visas Vainios experimentella ljudverk, bland annat verket 2 x 540 kHz (2009) som donerades till Kiasma år 2017.

Galleri

Publikation

Utställningspublikationen finns att köpa i Kiasmas museibutik och webbutik.

Samarbete

Utställningen har genomförts i samarbete med Helsingfors festhelgen.