Maija Luutonen

I Maija Luutonens arbete böjer sig ett tvådimensionellt material till en tredimensionell installation.

  • 9.2.–29.7.2018

Maija Luutonen, Patch, 2018. Bild: Finlands Nationalgalleri / Petri Virtanen.

I Maija Luutonens arbete böjer sig ett tvådimensionellt material, det vill säga en målning på papper, till en tredimensionell installation. Luutonen skapar en ny verkhelhet i ett rum vars höjd och naturliga ljus hon utnyttjar på ett insiktsfullt sätt. På utställningen visas utöver målningar också textiler, föremål och skulpturer.

Luutonen bor i Helsingfors och arbetar huvudsakligen med målning som medium. Maija Luutonen (f. 1978) utexaminerades år 2006 som magister från Bildkonst-akademin. Hennes verk har visats på ett flertal separat- och grupputställningar, utom i Finland också i Baltikum och i de nordiska länderna. Verk av Luutonen finns i flera inhemska samlingar. Hon tilldelades Finska konstföreningens Dukatpris år 2012.

Kiasma Commission by Kordelin

Maija Luutonen har valts som den första konstnären i projektet Kiasma Commission by Kordelin.  Kiasma Commission by Kordelin är ett projekt som stöds av Alfred Kordelins stiftelse.