Liisa Lounila

Radioskugga

28.02.2020 - 10.01.2021

En trädgårdslott fortsätter växa utan odlare. Klockor tickar i sin egen takt och medier hjälper till med att arrangera livet i nya banor.

Liisa Lounilas verk är små observationer av saker som lätt förblir obemärkta. Konstnären planerar inte sina verk på förhand utan tar till vara ”märkligheter” som hon träffar på av en slump, till exempel genom att filma och spela in ljud. Vardagliga föremål och situationer kan besitta en mystik som hon vill bevara i sina verk.

”Gemensamt för verken på utställningen är att de träffar något slags mörker, någonting som är snett eller avviker från det förväntade”, säger Lounila.

Utställningen presenterar Lounilas medieverk och objekt från åren 2008–20. Ljuden spelar en sammanlänkande roll på utställningen. Klockornas mekaniska tickande och de varierande naturliga ljuden transporterar besökaren från ett rum till ett annat. Samtidigt påminner de oss om tidens ofrånkomliga gång.

Liisa Lounila

Liisa Lounila (f. 1976) bor och arbetar i Helsingfors. Hon utexaminerades år 2001 som magister i konst från Bildkonstakademin.

Evenemang

Fre 24.4. Studentdag. Se och upplev Kiasmas utställningar gratis med studiekortet.

2:a våningen