Kompasskurs norr

Verk ur Wihuris stiftelses samling

Utställningen presenterar Jenny och Antti Wihuris stiftelses betydande samling samtidkonst, med betoning på verk av konstnärer som är hemma från eller bor i norra Finland.

  • 7.10.2022–2.4.2023
2:a och 3:e våningen
Biljetter: med museibiljetten

Elina Juopperi, Vaux-le-Vicomte, parterre dessiné, 2005-2013. Wihuris stiftelses samling. Bild: Rovaniemi konstmuseum / Arto Liiti.

Naturen och landskapet i huvudrollen

Jenny och Antti Wihuris stiftelses samling hör till de mest betydande samlingarna av samtidskonst i Finland. Den donerades till Rovaniemi stad år 1983 och dess hem är

Rovaniemi konstmuseum. Den här utställningen presenterar verk som Kiasmas kuratorer har valt ut ur Wihuristiftelsens samling.

Utställningen vänder blickarna norrut. Med finns många konstnärer som bor i Norra Finland eller som kommer därifrån, samt teman med anknytning till den lokala naturen och samhällena i regionen. I verken framhävs människans relation till naturen och landskapet. Naturen är en källa till liv och kraft men också ett objekt för kontroll och exploatering som människan har lämnat sina spår på.

På utställningen finns verk av 48 konstnärer.

Medverkande konstnärer

Heini Aho
Lauri Astala
John Court
Tom Engblom
Petri Eskelinen
Radoslaw Gryta
Kaisaleena Halinen
Mia Hamari
Jaakko Heikkilä
Jussi Heikkilä
Marja Helander
Maija Helasvuo
Marjatta Holma
Irmeli Hulkko
Konsta Huusko
Eeva-Liisa Isomaa
Helena Junttila
Elina Juopperi
Hanna Kanto
Eemil Karila
Joel Karppanen
Kaija Kiuru
Ilona Kivijärvi
Tuomas Korkalo
Laura Könönen
Katri Kuparinen
Raakel Kuukka
Antti Laitinen
Kalle Lampela
Ville Mäkikoskela
Esko Männikkö ja Pekka Turunen
Arttu Nieminen
Leena Nio
Matti Nurminen
Outi Pieski
Marja Pirilä
Raisa Raekallio ja Misha del Val
Merja Aletta Ranttila
Johanna Ruotsalainen ja Simi Ruotsalainen
Stiina Saaristo
Juhani Tuominen
Kari Tuisku
Pauliina Turakka Purhonen
Seija Ulkuniemi

Föreställningar

Auri Ahola
Chiara Bersani
John Court
Pauliina Feodoroff
Gáddjá & Birit Haarla Pieski
Tuija Kokkonen

Verk på utställningen

Samarbete

Utställningen genomförs i samarbete med Rovaniemi konstmuseum och Jenny och Antti Wihuris stiftelse.

Utställningen utgör en fortsättning på samarbetet mellan Nationalgalleriet och Wihuris stiftelse som inleddes år 2017. Dess synligaste form har varit Wihuri-dagarna som årligen arrangerats på Nationalgalleriets museer Kiasma, Ateneum och Konstmuseet Sinebrychoff, då stiftelsen har bjudit besökarna på fritt inträde till alla tre museer. År 2022 har det gått 80 år sedan Jenny och Antti Wihuris stiftelse grundades.

Efter Kiasma ses utställningen på Rovaniemi konstmuseum 11.5–1.10.2023.

Kuratorer

Utställningen kurateras av Saara Hacklin, Kati Kivinen och Satu Oksanen.