Kiasmas samlingsutställning

Samtidskonsten kan beröra: intrycket tränger in till märg och ben, men samtidigt är det svårt att klä i ord. Verken på utställningen vänder uppmärksamheten mot den mångsinnliga upplevelse konsten föder.

  • 22.4.2016–29.1.2017

På samlingsutställning konsten kryper in på skinnet

Konsten kan beröra. Den väcker känslor och minnen, tränger in till märg och ben, kryper in på skinnet – men bara om vi går med på att utsätta oss för den. Det som berör den ena kan äckla en annan och lämna en tredje likgiltig. Alla förnimmelser kan inte beskrivas i ord. Dessa observationer har varit utgångspunkten för planeringen av utställningen.

Utställningen presenterar verk av 27 olika konstnärer ur Kiasmas samlingar. Verken kallar oss närmare och utmanar oss att uppleva med alla våra sinnen. Även sådan konst som vi i första hand möter genom att se den kan tala till våra andra sinnen: den kan skapa föreställningar om beröring eller rörelse, eller få det att vattnas i munnen.

Vi lever i känslornas tid. Medierna och den omgivande kulturen dryper av sinnesrörelse, vrede och ivrigt pladder. Man talar om känslor och vädjar till dem. Konsten kan väcka stora känslor, men den ger också plats åt små och tystlåtna upplevelser. Alltid behöver det inte sjuda och koka, ibland kan det vara bra att bara lyssna.

Konstnärerna är Malin Ahlsved, Petri Ala-Maunus, Roma Auskalnyte, Niran Baibulat, Saara Ekström, Brian Eno, Anna Estarriola, Rotimi Fani-Kayode, Sigurdur Gudmundsson, Kaarina Haka, Jenni Hiltunen, Jouna Karsi, Sari Koski-Vähälä, Juul Kraijer, Tuomas A. Laitinen, Olli Lyytikäinen, Nabb+Teeri – Janne Nabb & Maria Teeri, Jaakko Niemelä, Pekka Niskanen, Anna Retulainen, Hanna Saarikoski, Carolina Sandell, Christian Skeel & Morten Skriver, Nestori Syrjälä och Anne Tompuri.