Kiasma på Venedig­biennalen

  • 11.5.–24.11.2019

Ane Graff, Maria Teeri, Janne Nabb, Ingela Ihrman. Bild: Finlands Nationalgalleri/ Pirje Mykkänen.

År 2019 får Kiasma ansvar för Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen. Utställningen Weather Report: Forecasting Future tar upp ett globalt sett aktuellt tema: den komplexa relationen mellan, människan och andra organismer i en tid då klimatförändringen och massutrotningen av arter inskränker livets möjligheter på jorden.

Inbjudna till utställningen är den finländska konstnärsduon Janne Nabb och Maria Teeri (nabbteeri), norska Ane Graff och svenska Ingela Ihrman. Verken på den nordiska paviljongen kommer att visas på en utställning på Kiasma i början av år 2020.

Tillsammans med Moderna Museet och OCA

För utställningarna på de nordiska ländernas paviljong på Venedigbiennalen ansvarar en kommitté med representanter från tre länder. Tillsammans med Kiasma deltar Moderna Museet från Sverige och Office for Contemporary Art Norway (OCA). Deltagarna ansvarar i tur och ordning för utställningen på paviljongen.

Forecasting Future

Människans verksamhet har på ett avgörande sätt omformat miljön och planetens klimat som helhet. Klimatet utgör den gemensamma miljön för ekosystemen ovan jord. Konstnärerna tar upp frågor om människans och naturens komplexa relation, medvetna om klimatets känslighet och oförutsägbarheten förknippad med att förutspå framtiden.

Utställningens miljötema närmar sig svåra frågor, men dess förhoppning är att värna om tanken om arternas samexistens; att framhäva behovet av en omvärdering av relationen mellan arter, den mänskligas och det icke-mänskligas parallella natur och människans skyldighet att beakta helheter av många arter.

Konstnärerna

Inbjudna till utställningen är den finländska konstnärsduon nabbteeri, Janne Nabb (f. 1984) och Maria Teeri (f. 1985), norska Ane Graff (f. 1974) och svenska Ingela Ihrman (f. 1985). De arbetar med installationer, skulpturer och assemblage, performans, digitala material och texter. Deras arbetsmetoder har kopplingar till dimensionen mellan konstarterna, naturvetenskaperna och de humanistiska vetenskaperna, och verken utarbetas i samarbete eller dialog inom ett tvärvetenskapligt samfund. Konstnärerna utför nya verk.

I sina verk tillämpar Ane Graff dels feministisk ny materialism dels mikrobiologins och kemins naturvetenskapliga forskningsmetoder, som kombinerade ifrågasätter etablerade och till synes stabila strukturer samt de klassificeringar som bygger på vetenskapen och på kulturell praxis. Hennes verk åskådliggör hur människokroppen utsätts för andra agenter – exempelvis bakterier – och livsmiljöns toxicitet.

Ingela Ihrmans skulpturer och installationer i form av växter växer, blommar och vissnar. I sina verk reflekterar hon också över 1970-talets miljörörelse, visserligen ur sin egen generations queer-perspektiv. I sin granskning använder hon miljöantropologins sätt att nalkas människans relation till den icke-mänskliga naturen. Installationerna är ofta förknippade med en performansdel där Ihrman uppträder iklädd sina verk med djur- och växtmotiv. I sina verk och skrifter granskar hon relationerna mellan olika livsformer och begreppet att höra till något, men också ensamheten.

Janne Nabb och Maria Teeri – med artistnamnet nabbteeri – arbetar plats- och kontextbundet. Deras metod är vanligen att kartlägga närmiljön där de vid respektive tidpunkt verkar, och samla in material för sina installationer där. Arbetet utformas avhängigt av miljön och dess materiella karaktär, samt av dess många olika arter av invånare. Ofta fokuserar de på att som utgångspunkt för verken se också de minsta av livsformer, samexistenser osynliga för det mänskliga ögat, såsom pälsängrar och olika förmultningsorganismer. Samexistens och återvinningsideologin ligger nära hjärtat för konstnärerna som arbetar på landsbygden, nära den österbottniska kusten.

Utställningen Weather Report: Forecasting Future stöds av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Frame Contemporary Art Finland ansvarar för utställningen på Finlands Alvar Aalto-paviljong.