Känns som hemma

Kiasmas samlingsutställning

Utställningen som sammanställts av verk ur Nationalgalleriets samlingar vägleder besökaren till att fundera kring teman av hem och samhörighet.

  • 12.1.2024–12.1.2025
Våningen 2 och 3
Biljetter: med museibiljetten

Maarit Hohteri, Paula ja Miro, Kuopio, 1999. Detalj. Bild: Filands Nationalgalleri / Petri Virtanen.

Om utställningen

Samhörighet och gemenskap är behov som förenar alla människor. Hur återspeglas känslan av samhörighet på identiteten, relationerna till andra människor och i ett bredare perspektiv på hela samhället?

Utställningen som sammanställts av verk ur Nationalgalleriets samlingar granskar samhörighet ur olika perspektiv: hur skapar människor samband med varandra och med sin omgivning? Ibland präglas känslan av samhörighet och hemmahörande av en längtan efter det förgångna eller en plats man lämnat bakom sig. I utställningen ingår verk som lyfter fram migrationsströmmarnas olika konsekvenser. Nationalitet, stat och språk kan begränsa eller förstärka upplevelsen av samhörighet. Verken tränger inte bara in i det förflutna utan sträcker sig också mot det kommande: hurdana världar drömmer vi om?

Kuratorer

Utställningen kurateras av Saara Hacklin, Satu Oksanen och Saara Karhunen.