Jani Ruscica

Den finska bildkonstnaren Jani Ruscica (b. 1978) utstallning presenterar delar av konstnarens farska multimediala verkhelhet Conversation in Pieces (2016).

  • 4.3.–4.9.2016

Utställningens namn, bildkonsttermen ”conversation piece”, hänvisar ursprungligen till en stilart inom målerikonsten som kännetecknades av grupporträtt, konversationsstycken. Personerna i målningarna avbildades ofta i interaktion med föremål eller personer som var förknippade med vetenskapen eller konsten. Senare har termen fått en annan innebörd som hänvisar till föremål som fungerar som ett slags diskussionsöppningar; tillräckligt intressanta, motstridiga eller komplexa.

Den finska bildkonstnären Jani Ruscica (b. 1978) utställning presenterar delar av konstnärens färska multimediala verkhelhet Conversation in Pieces (2016). Ruscica har för utställningen låtit tillverka en speldosa som har sin förebild i 1970-talets sovjetiska animationer. För Ruscica är speldosan också en allegori som beskriver det politiska systemets funktion.

Efter att ha tillbringat sin tidiga barndom i Italien flyttade Jani Ruscica till Nyslott där han gick på konstgymnasium. Efter skolan studerade han skulptur och rörliga bilder, först i London och senare på Bildkonstakademin. Ruscicas verk har visats bland annat på internationella filmfestivaler, på MoMa i New York, på Tate Modern i London och på Centre Pompidou i Paris. Ruscica fick Avek-priset 2010.

Se och hör föremålen i användning

Olika konstnärer som Jani Ruscica har bjudit in besöker utställningen och använder föremålen.

Uppträdande: buktalare Sari Aalto, recitatör Mirjami Heikkinen, musiker Antti Hevosmaa, marionettkonstnär Antti-Juhani Manninen, dansör Iiris Raipala, saxofonist Johannes Salomaa