Ernesto Neto

Boa

04.03.2016 - 04.09.2016

Med sina rumsliga verk skapar Ernesto Neto (f. 1962) en fortsättning på den brasilianska modernismens traditioner, genom att sätta fokus på och värdesätta åskådarens närvaro och deltagande. I sin konst erbjuder Neto ett andrum från vardagens brådska, lugnar själen och stimulerar olika sinnen.

Neto är intresserad av Huni Kuin -folkets traditioner och ritualer, särskilt strävan efter lycka och ett harmoniskt liv, och sättet att utnyttja en tidlös naturvisdom.

Den nya installationen som uppförs på femte våningen i Kiasma innehåller starka referenser till Huni Kuin-samhällets kultur, på ett både symboliskt och konkret plan. Idén bakom installationen kom ursprungligen från formen på en boaorms huvud, och den innehåller samma element som Neto har arbetat med i sin konst i mer än 20 år: människans och naturens enhet, sinnlighet, upplevelser och att skapa positiv energi.

Utställningen utgör också ett ställningstagande från Netos sida, för respekt för ursprungsfolkens rättigheter och för värdet i kulturella olikheter.

Utställningen på Kiasma omfattar verk från åren 2009–2016 och är Netos första separatutställning i Finland. Enskilda verk av Neto har tidigare visats på Kiasma i olika grupputställningar.