Ernesto Neto

Ernesto Neto från Brasilien hör till de främsta namnen inom den internationella samtidskonsten. Under de senaste åren har han vunnit stor uppmärksamhet för sin konst genom att samarbeta med Huni Kuin-folket, ett av ursprungsfolken i Amazonas.

  • 4.3.–4.9.2016

Bild: Finlands Nationalgalleri / Petri Virtanen.

Med sina rumsliga verk skapar Ernesto Neto (f. 1962) en fortsättning på den brasilianska modernismens traditioner, genom att sätta fokus på och värdesätta åskådarens närvaro och deltagande. I sin konst erbjuder Neto ett andrum från vardagens brådska, lugnar själen och stimulerar olika sinnen.

Neto är intresserad av Huni Kuin -folkets traditioner och ritualer, särskilt strävan efter lycka och ett harmoniskt liv, och sättet att utnyttja en tidlös naturvisdom.

Den nya installationen som uppförs på femte våningen i Kiasma innehåller starka referenser till Huni Kuin-samhällets kultur, på ett både symboliskt och konkret plan. Idén bakom installationen kom ursprungligen från formen på en boaorms huvud, och den innehåller samma element som Neto har arbetat med i sin konst i mer än 20 år: människans och naturens enhet, sinnlighet, upplevelser och att skapa positiv energi.

Utställningen utgör också ett ställningstagande från Netos sida, för respekt för ursprungsfolkens rättigheter och för värdet i kulturella olikheter.

Utställningen på Kiasma omfattar verk från åren 2009–2016 och är Netos första separatutställning i Finland. Enskilda verk av Neto har tidigare visats på Kiasma i olika grupputställningar.