Dreamy

Queer och friheten att drömma

Dreamy fokuserar på frågor kring sexualitet och kön i utvalda verk ur Nationalgalleriets samlingar. I verken på Dreamy kan man hitta ett queert letande efter en egen plats, smärta, kärlek, åtrå, fantasi och förverkligande av drömmar.

  • 28.4.–26.11.2023
2:a våningen
Biljetter: med museibiljetten

Rotimi Fani-Kayode, Nothing to Lose VII, 1989. Bild: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen.

Frigörelse från det invanda

Utställningen ställer frågan hurdant ett liv som levs queert är. Termen queer betyder i detta sammanhang ett sätt att vara och agera som inbegriper en frigörelse från det invanda. Verken på utställningen är som koder som nystas ut och gör det möjligt att hitta nya former av kopplingar mellan självet och världen. Dreamy som ord refererar i sin tur till drömmande och fantasier.

”I verken kan man skönja en underton av sökande efter begär och samband. Jag tror att utställningen erbjuder besökarna identifikationspunkter inom fälten för sexualitet, kön, begär, närhet och samhörighet”

– Max Hannus, kurator för utställningen

Teman på utställningen är bland annat att söka efter samband, att hitta ett hem, att röra sig mellan det privata och det offentliga livet samt att söka kärlek. Föreställningarna på Kiasma-teatern bidrar till att fördjupa och vidga Dreamy-utställningens teman.

Konstnärerna på utställningen

Lynda Benglis, Jessica Andrey Bogush, Rotimi Fani-Kayode, Nan Goldin, Artor Jesus Inkerö, Jukka Korkeila, Anne Koskinen, Reija Meriläinen, Kalervo Palsa, Tero Puha, Jacolby Satterwhite, Anna Uddenberg och Bogna Luiza Wisniewska.

Kurator

Utställningen har kurerats av gästande kurator Max Hannus (f. 1984). Hen är en helsingforsisk freelance-kurator och skribent som är intresserad beröringspunkterna mellan lust, människorelationer och konstskapande.

Evenemang