Dissensus

Temautställningen Dissensus – Oliktänkande i samtidskonsten tränger in i relationerna mellan konsten och samhället.

  • 9.10.2015–20.3.2016

Verk av 19 internationella samtidskonstnärer

Konsten kan ta ställning. Den kan göra motstånd och uttrycka ilska. Den kan ge de förfördelade och osynliga en röst. Utställningen belyser relationerna mellan konsten och samhället genom verk av 19 internationella samtidskonstnärer och konstnärskollektiv. I verken lyfter konstnärerna fram och tolkar de smärtpunkter och konflikter som samhället och samlevnad är förknippade med.

Verken tar upp universella frågor om maktens fördelning, arbete och ekonomi. De visar upp aktuella teman som kriget i Ukraina, demonstrationer och upplopp samt flyktingskap och migration. En del omtolkar forna tiders manifest, ideologier och betydelseladdade bilder. Ett föremål för kamp är konstens och konstnärens ställning i samhället.

Utställningen bygger på den franska filosofen Jacques Rancières tanke om att politik och demokrati till sin grundläggande natur är oenighet och meningsskiljaktighet baserad på jämlikhet – dissensus.

Vi tackar: Austrian Embassy, Helsinki; Culture Ireland, Dublin; Institut français de Finlande, Embassy of Spain, Helsinki och The Danish Arts Foundation.