Daniel Steegmann Mangrané

Daniel Steegmann Mangrané (f. 1977, Barcelona) skapar rum där det visuella och materiella smälter samman. I hans verk syns influenser av de sydamerikanska ursprungsfolkens kosmologi. Utställningen på Kiasma är den största översikten över konstnärens verk som visats i Norden.

  • 31.3.–13.8.2023
4:e och 5:e våningen
Biljetter: med museibiljetten

Kuratorerna

Kuratorer för utställningen är huvudkuratorn för de alternerande utställningarna João Laia och kuratorn Piia Oksanen.