ARS22

ARS22 hämtar samtidskonstens mest aktuella och intressanta verk och konstnärer till Kiasma. Storutställningen skapar en plats för delade upplevelser, erfarenheter och gemenskap. Den öppnar i det nyrenoverade Kiasma på våren 2022.

  • 8.4.–16.10.2022
Hela museet
Biljetter: med museibiljetten

ARS22 skapar en gemensam värld med konstens medel

Splittringen i samhället hotar vår planets välfärd. Starka motsättningar i den offentliga diskursen, i attityder och i politiken reser skiljemurar mellan människor. Utställningen ARS22 skapar ett rum för empatiska möten, delade upplevelser och gemenskap.

Verken berättar om individers och gemenskapers vardag och drömmar, och lyfter fram frågor om bland annat miljö, ekonomi och teknologi. Konsten har kraften att utforska samhället och presentera alternativa tolkningar av vår gemensamma värld.

“Konsten har kraften att utforska samhället och presentera alternativa tolkningar av vår gemensamma värld.”

ARS22 erbjuder platser för att komma samman och dela upplevelser. Samtidigt påminner den om att individualismen sist och slutligen bygger på de livsvillkor som är gemensamma för oss alla.
Verkens berättelser underhåller och skapar alternativa verkligheter. De ger möjligheten att tänka och se på nya sätt och stakar ut rutter till det kommande. ARS22 ger hopp för morgondagen.

Den nyaste samtidskonsten och historiska verk

På utställningen ARS22 visas dagens mest intressanta konstnärer och verk. I urvalet verk framhävs helhetsbetonades upplevelser, deltagande och performance. ARS22 presenterar på ett mångsidigt sätt samtidskonstens viktigaste uttrycksformer.

För första gången inkluderar en ARS-utställning också nyckelverk från tidigare decennier, från och med 1960-talet. De skapar en historisk bakgrund till aktuella teman och kartlägger ARS-utställningarnas historia. En del av klassikerverken hör till Kiasmas egna samlingar, en del lånas ur finländska och internationella samlingar.

ARS22 är den tionde utställningen i serien som hållits sedan 1961. ARS-utställningarna har genom decennierna låtit publiken uppleva samtidskonstens nyaste strömningar.

Konstnärerna på utställningen

Se listan över konstnärer

Konstnärer

Marina Abramovic & Ulay
Farah Al Qasimi
Evgeny Antufiev
Francis Bacon
Lewis Baltz
Sol Calero
Pia Camil
Jimmie Durham
Annika Eriksson
Anna Estarriola
Cyprien Gaillard
Sheela Gowda
D Harding
Kholod Hawash
Tehching Hsieh
Donna Huanca
Arthur Jafa
Kimmo Kaivanto
Samson Kambalu
Alex Katz
Grada Kilomba
Eva Kot’átková
Vojtěch Kovařík
Essi Kuokkanen
Danutė Kvietkevičiūtė
Mervi Kytösalmi-Buhl
Juha Pekka Matias Laakkonen
Luis Lázaro Matosz
Joar Nango
Tuan Andrew Nguyen
Frida Orupabo
Howardena Pindell
Laure Prouvost
Anni Puolakka
Michael Rakowitz
Slavs and Tatars
Joel Slotte
Jenna Sutela
Andra Ursuţa
David Wojnarowicz
Lynette Yiadom-Boakye 

Föreställningar

Marja Ahti, Jenni Kalliokuju & Essi Kausalainen
Alexandra Bachzetsis
Alex Baczynski-Jenkins
Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė & Lina Lapelytė
Anna Maria Häkkinen, Erno Aaltonen & Saara Töyrylä
Ima Idouzee
Mira Kautto, Roy Boswell & Ella-Noora Koikkalainen
Dafna Maimon
Mikko Niemistö
Amanda Piña
Alexandra Pirici
Michele Rizzo
Pia Maria Roll, Hanan Benammar & Sara Baban
SERAFINE1369

Platser för möten

Temat som genomsyrar hela ARS22 är möten, och utställningens arkitektur närmar sig det med hjälp av arkitektoniska element bekanta ur det urbana rummet. I den arkitektoniska designen satsar man också på återvinningsbara material och att de element som används ska kunna återanvändas.

”Elementen är bekanta och människor är vana vid att intill dem möta varandra och stärka känslan av samvaro. Utställningsarkitekturen tar in centrala, identifierbara drag hos trappgångar, pelare och torg i utställningssalarna, och kombinerar dem med de krävande funktionerna i utställningslokalerna.”

Lauri Johansson / designbyrån Korpijärvi Johansson

För arkitekturen på ARS22 står designbyrån Korpijärvi Johansson i Helsingfors. Tyngdpunkten i byråns arbete på ligger en holistisk designprocess och ekologiska lösningar.

Sun and Sea (Marina)

2019

Konstnärer: Rugile Barzdziukaite, Vaiva Grainyte, Lina Lapelyte

Plats: Merikaapelihalli loppukesä 2022.

I samarbete: Kiasma, Helsingin juhlaviikot och Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Sånger om klimatkrisen

Ett av performanceverken på ARS22 är Sun and Sea (Marina) av en litauisk konstnärsgrupp. Det immersiva operaverket som vann gyllene lejonet för bästa paviljong vid Venedigbiennalen på sommaren 2019 är en kommentar till klimatkrisen.

Verket är förlagt till en konstgjord badstrand där semesterfirare solbadar medan de sjungande delar sina berättelser och tankar. Operan lyfter fram de farhågor klimatförändringen orsakar. Publiken får se verket uppifrån, från balkonger som löper över det. Verket sätts upp i Sjökabelhallen i Kabelfabriken.