Ars Fennica 2017

Samutställningen för årets kandidater till Finlands vikigaste bildkonstpris, Ars Fennica, öppnar i Kiasma den 13 october.

  • 13.10.2017–18.2.2018

Pekka & Teija Isorättyä, Nature Morte, 2017. Photo: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen.

En samutställning för kandidaterna till Finlands största bildkonstpris öppnar på Kiasma. Utställningen presenterar fem finländska konstnärer och konstnärspar som kandiderar för 2017 Ars Fennica-priset.

Kandidaterna för priset är Maija Blåfield, Pekka och Teija Isorättyä, Perttu Saksa, Kari Vehosalo samt Camilla Vuorenmaa. Deras fotografier, målningar, skulpturer, installationer och filmer speglar den finländska samtidskontens rika komplexitet och de möjligheter som olika berättandeformer erbjuder.

Ars Fennica -priset har beviljats Kari Vehosalo. Prisets storlek är 40 000 euro. Publikomröstningen vanns av Pekka och Teija Isorättyä.

Femte gången på Kiasma

Ars Fennica är det största bildkonstpriset i Finland. Priset delas ut årligen av Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse Ars Fennica sr. Stiftelsen grundades år 1990 för att främja bildkonsten, skapa nya internationella kontakter för den finländska konsten och stimulera bildkonstnärer i deras skapande arbete.

Ars Fennica-utställningen arrangeras nu för femte gången på Kiasma. Priset delades ut senast år 2015, och det tilldelades då mediekonstnären Mika Taanila.

Läs mer om ARS Fennica

Verken med konstnärernas egna ord

Läs vad konstnärerna på utställningen skriver om sina verk på ARS Fennica-utställningen:

Maija Blåfield

Pekka ja Teija Isorättyä

Perttu Saksa

Kari Vehosalo

Camilla Vuorenmaa