Alma Heikkilä

Motiven för Heikkiläs verk är saker som ligger utom räckhåll för vår observationsförmåga, såsom mikroskopiskt små bakterier, svampar och organismer samt biosfären och klimatförändringen.

  • 15.3.–28.7.2019
2:a våningen

Kiasma, Alma Heikkilä, Kordelinin säätiö, Kordelin, Within, Sisässä. Studio K, 2. krs parvi. Commision by Kordelin, 15.3. –28.7. 2019. Ripustuskuva. Kuva: Petri Virtanen / Kansallisgalleria.

Konstnären Alma Heikkilä har bjudits in för att producera ett verk för serien Kiasma Commission by Kordelin. Motiv för Heikkiläs verk är saker som ligger utom räckhåll för vår observationsförmåga, såsom mikroskopiskt små bakterier. I de storskaliga målningarna framhäver Heikkilä hur betydelsefulla de små arterna är.

Miljömedveten konst

Heikkilä arbetar i en tid av miljökriser, klimatförändring och massutrotning av arter. Under tvånget av dessa kriser strävar Heikkilä efter att hitta nya och alternativa sätt att arbeta, tänka och agera som konstnär. Hon förstår och erkänner konsekvenserna av sitt eget arbete och sin roll i en värld av många arter.

Ett tvärvetenskapligt grepp faller sig naturligt för Heikkilä.

Alma Heikkilä

Alma Heikkilä (f. 1984) bor och arbetar i Helsingfors och Hyrynsalmi. Hon utexaminerades från Bildkonstakademin år 2009.

Hon har haft separatutställningar bland annat på Casco Art Institute 2018, Galleria Ama 2017 och 2013, EMMA 2015. Hon är grundande medlem i kollektivet Mustarinda. Heikkilä belönades med Finska Konstföreningens Dukatpris år 2014.

Kiasma Commission by Kordelin är ett projekt som stöds av Alfred Kordelins stiftelse. Genom projektet förverkligas ett beställningsverk om året. Verket fogas till Kiasmas och Nationalgalleriets samlingar.