Företagssamarbete

Företagssamarbete är en viktig del av Kiasmas strategiska verksamhet och företagspartnerna är en synlig del av Kiasmas vardag.

För företagen möjliggör samarbetet med Kiasma flera olika slags verksamhet. Genom samarbetet kan företagen utveckla en positiv image, engagera och belöna sin personal samt erbjuda de egna intressentgrupperna unika upplevelser. Tillsammans med de närmaste samarbetspartnerna förverkligar Kiasma också projekt som anknyter till kreativitet och kulturell mångfald. Kiasmas roll som en samhällelig debattör och som mötesplats för många olika människor och aktörer ger också samarbetsföretagen möjlighet att bilda dynamiska och multilaterala nätverk med Kiasmas hjälp.

Mer information

Marknadsföringschef Inka Hein (fornamn.efternamn@kiasma.fi).