Riktlinjer för Kiasmas anskaffningar

Samtidskonsten föds och visas eller framförs i en interaktion mellan lokal och global kultur. På detta sätt har den finländska samtidskonsten utvecklats till en viktig del av det internationella fältet för samtidskonst. Idag köps intressant och högklassig samtidskonst in till Kiasmas samlingar över såväl statsgränser som geografiska skiljelinjer, dock med betoning på konst från närområdena. Största delen av de utländska verken köps in via museets egna utställningar.

Kiasmas syfte är att i första hand samla aktuell samtidskonst som beskriver vår samtid så mångsidigt som möjligt. Viktiga aspekter i anskaffningarna är förståelse för vår tid, modiga ställningstaganden och reaktionskänslighet. Från fall till fall överväger man också att komplettera samlingarna med äldre verk, bland annat i samband med planeringen av samlingsutställningar eller då det gäller enskilda, betydande verk.

Vad som omfattas av anskaffningarna bestäms inte av indelningar mellan konstarter eller tekniker. Utöver målningar, skulpturer, fotografier och grafik köper museet in mediekonst som film-, video-, ljud- och datorbaserade verk samt nät- och online-baserade verk. Kiasma har den största samlingen mediekonst i Finland: totalt cirka 400 verk. Verk som utnyttjar digital teknologi innebär nya utmaningar för samlingsverksamheten. De kräver nya sätt att förvara, konservera och förevisa verken, samt en fortlöpande utveckling av avtalsmodellerna.

Samtidskonsten uppfattas, tolkas och definieras allmänt som en del av den visuella konsten. Till sina samlingar köper museet in verk som rör sig i gränslandet mellan samtidskonsten och populärkulturen samt så kallad förgänglig konst och inspelningar av den, bland annat performansinspelningar, samhällskonstprojekt samt jord- och miljökonstverk. Det är också möjligt att till samlingarna köpa in verk som endast kan bevaras som begreppsliga koncept eller planer.

Nya verk i samlingarna

Nyanskaffningar 2017