Kiasmas staket – Timo Vaittinen

Konstnären Timo Vaittinen utför ett verk på byggplatsstaketet mellan Kiasma och Medborgartorget under hösten 2018. Vaittinens verk NGTH består av affischer som fästs på staketet.

Verket efterliknar de evenemangsaffischer som visas upp i det offentliga rummet. I Vaittinens verk saknas emellertid text – hans språk är visuellt. Det kombinerar formerna i reklamaffischer för klubbar, spelningar och urbana evenemang med populärkulturens bildspråk och den abstrakta konstens tradition. Vaittinen själv vill fästa uppmärksamhet vid hur det i stadsbilden allt mer sällan syns reklam för olika evenemang, och hur den spontana användningen av det urbana rummet minskar.

Det finns sammanräknat tio olika affischer, och de klistras på byggplatsstaketet. Verket är utsatt för vädrets och tidens åverkan, och det förändras efterhand då affischerna byts ut enligt behov. Verket visas från och med september till sommaren 2019.

Timo Vaittinen

Timo Vaittinen (f. 1976) är en konstnär verksam i Helsingfors. Vaittinen arbetar med flera olika tekniker; han är känd för sina målningar, videofilmer och skulpturer. Gemensamt för verken är hur han kombinerar olika komponenter i dem – såväl innehåll som tekniker och färger.

Vaittinen plockar sina motiv ur mystikens bildspråk och bland annat new age. Bekanta teman för konstnären är både modernismens tradition och fan-kulturens motiv. I sina verk är Vaittinen förankrad dels i ett vardagligt bildspråk och den verkliga världen, dels i en fantasivärld. Utgångspunkten är ofta en fiktiv berättelse. Vaittinen utexaminerades från Bildkonstakademin år 2007 och hans verk finns i flera konstsamlingar i Finlanda. Vaittinen är en av de grundande medlemmarna i gallerian SIC i Helsingfors.

Glasplankorna byts ut

Kiasmas norra gavel kommer att omges av ett byggplatsstaket, eftersom expertutredningar och en undersökning av byggnadens skick har visat att glasplankorna på byggnadens fasad mot Mannerheimvägen behöver bytas ut. För arbetet svarar Senatfastigheter. Samtidigt renoveras tomtens dräneringssystem och vattenisoleringen kring Kiasmas bassäng. Bytet av glasplankorna inverkar inte på Kiasmas yttre arkitektur. Arbetet påverkar inte heller Kiasmas öppethållningstider eller utställningsverksamheten.