Jämlikhetsplan för museet för nutidskonst Kiasma

Tillsammans med flera andra aktörer inom kultursektorn har Kiasma under åren 2017–2018 deltagit i en utmaning som bildkonstnären Terike Haapoja har ställt till fältet för samtidskonst i Helsingfors. I initiativet uppmanades aktörerna på konstfältet att publicera strategier för att försvara kulturell mångfald, yttrandefrihet och jämställdhet. Resultatet är Kiasmas jämlikhetsplan.

Kiasmas Jämlikhetsplan

Museet för nutidskonst Kiasma är ett museum för alla. Kiasma förbinder sig vid Nationalgalleriets jämställdhets- och jämlikhetsplan för åren 2017–2019. Med hjälp av planen utvecklar vi våra verksamhetsmetoder och strukturer för att utjämna olika besökargruppers varierande sociala, kulturella, fysiska, ekonomiska och regionala utgångspunkter samt för att ta mångfalden i beaktande.

Kiasmas och Nationalgalleriets jämställdhets- och jämlikhetsprinciper

  1. Vi är ett konstmuseum för alla och vår verksamhet har en kraftigt växande och allt mångsidigare publikbas.
  2. Vårt program och våra tjänster för publiken främjar förståelsen och växelverkan mellan kulturer.
  3. Vårt museum och våra webbtjänster är hinderfria och tillgängliga socialt, fysiskt, kulturellt och ekonomiskt.
  4. Vi strävar efter att beakta den ökande samhälleliga mångfalden i vårt samlingsarbete.
  5. Vi har nolltolerans för diskriminering, trakasserier och mobbning.
  6. Det är en styrkeresurs för oss att vår personal har varierande bakgrund.
  7. Vår personal arbetar för att främja jämställdhet och jämlikhet i alla enheter.

Jämlikhetsplan för museet för nutidskonst Kiasma (pdf)