Kiasma i siffror

Kiasma är ett av tre museer som ingår i Finlands Nationalgalleri. Utöver Kiasma hör också konstmuseet Ateneum och konstmuseet Sinebrychoff till Finlands Nationalgalleri.

Museet för nutidskonst grundades redan innan Kiasma-huset var klart, år 1990, och fungerade då i Ateneum-byggnaden.

År 1993 ordnades en planeringstävling där 516 arbeten deltog. Den amerikanska arkitekten Steven Holls bidrag Chiasma valdes ut för att byggas.

Bygget påbörjades 1996, ackompanjerat av en livlig diskussion.

Budgeten för bygget var 227 miljoner mark, d.v.s. 38 miljoner euro.

Kiasma öppnade sina dörrar för publiken 30.5.1998.

Under invigningshelgen hade Kiasma 30 000 besökare.

Den totala golvytan i Kiasma är ca 12 000 m2, av vilket utställningslokalerna utgör 9100 m2.

Kiasma har en volym på 70 000 m3.

Lokalerna är dimensionerade med människokroppen som grund. En av utgångspunkterna för arkitekturen är människans ögonhöjd, 165 cm.