Kiasmas arkitektur

Byggnaden Kiasma är ett viktigt arkitektoniskt mål i kärnan av Helsingfors. Byggnaden är ritad av den amerikanska arkitekten Steven Holl. Kiasma öppnade för publiken år 1998.

Utställningslokalerna i Kiasma är fördelade på fyra våningar. Dessutom rymmer Kiasma en teater.

Kiasma i siffror

Kiasmas material

Det naturliga ljuset i Finland

Det viktigaste byggnadselementet i Kiasma är ljus. Arkitekt Steven Holl fascinerades av det naturliga ljuset i Finland och av den levande naturen under olika tider av året och dygnet. Såväl ytorna som formerna på Kiasma är planerade med utgångspunkt i ljuset. Det intryck det naturliga ljuset skapar ändras efter hand, beroende på varifrån faller in. Kiasmas egen konstgjorda belysning följer också naturens ljus. Belysningen i hela huset fungerar som en helhet trots sin komplexa mångformighet.

Besökaren träder in genom huvudentrén intill statyn av Mannerheim och kommer in i den höga entréhallen med glastak. Utgångspunkterna i formgivningen är tanken om ett zenlikt lugn och mänskliga dimensioner. Trapporna som vrider åt olika håll, de böjda korridorerna och ramperna leder besökaren genom alla fem våningar i Kiasma.

Människokroppen är utgångspunkten för alla dimensioner i Kiasmas rum. En sådan utgångspunkt har Steven Holl valt i människans ögonhöjd, 165 cm. Höjden och bredden på dörröppningarna, rutmönstren på skjutdörrarna och rummens dimensioner bygger alla på det gyllene snittet.