Alfredo Jaar

De imponerande verken av en internationellt erkänd konstnär öppnar ögonen och väcker tankar.

  • 11.4.–7.9.2014

Tonight No Poetry Will Serve

Jaars verk – fotografier, videofilmer, installationer, neonljusverk – behandlar människans och samhällets moral, människans ansvar för sitt eget och andras öde.

Konstnären har i sin produktion tagit upp många svåra teman som krig, folkmord, flyktingskap och humanitära kriser, men också mediernas sätt att skildra, eller låta bli att skildra dessa teman. I Jaars verk beskrivs stora tragedier ofta genom en enskild individ som ger ett ansikte åt skeenden som även har berört många andra.

Alfredo Jaar föddes i Chile år 1956 och har bott i USA sedan 1982. Utställningen på Kiasma är Jaars första omfattande separatutställning i Finland. Tidigare har enskilda verk av honom visats bland annat på Ars-utställningarna 1995 och 2011. Den retrospektiva utställningen omfattar drygt 40 verk från åren 1974–2014.

Curator för utställningen är museichef Pirkko Siitari. Utställningens namn har lånats ur en samling av den amerikanska poeten Adrienne Rich.